13

شمسی کردن تقویم msp – فیلم

شمسی کردن تقویم msp - فیلم بنا به درخواست کاربران عزيز ms-project و با توجه به لزوم فارسي کردن تقويم اين نرم افزار بنده اموزش شمسی کردن تقویم msp را در قالب يک فيلم ۶ دقيقه اي و بسيار ساده به شما آموزش داده ام. بايد توجه داشته باشيد که اين آموزش فقط تقويم را فارسي