17

نرم افزار متره براورد تحت اکسل نگاه عمران ( تمام رشته ها سال ۹۵ )

این نرم افزار جهت تنظیم صورت وضعیتهای مالی پیمانکاران و همچنین تنظیم براورد ریالی پروژه های عمرانی طراحی شده است و به طور خلاصه نرم افزار متره براورد تحت اکسل نگاه عمران یک دستیار تمام عیار برای مترور هنگام صورت وضعیت نویسی است که سرعت و دقت اون به حد زیادی بالا میبرد. اکثر قابلیت های
فیلم های اموزش متره برارود
فیلم های روش های اجرایی
اکسل برای مهندسین عمران
ازمایشگاه بتن
0

ازمایش اسلامپ – فیلم

ازمایش اسلامپ – فیلم مقدمه : بر طبق تعریف ACI روانی بتن یعنی قابلیت بتن یا ملات تازه مخلوط شده…