ازمایش درصد رطوبت خاک فیلم ازمایشگاه خاک

0

ازمایشگاه خاک تعیین درصد رطوبت خاک

ازمایش درصد رطوبت خاک یکی از ازمایشهای مهم مکانیک خاک است. همانطور که میدانید در اکثر ازمایش های مکانیک خاک، لازم است درصد رطوبت خاک تعیین گردد. این ازمایش برای تعیین درصد وزنی رطوبت سنگ نیز به کار می رود. البته این ازمایش نمیتواند درصد رطوبت واقعی مصالحی را که دارای مقدار قابل توجهی کانی های هالوزی ، مونت موریلونیت و کچ است را بدست اورد. همچنین در مصالحی که اب درون منافذ انها دارای مقدار زیادی املاح محلول مثل کلروسدیم ( که در رسوبات دریایی وجود دارد ) و یا مواد الی هستند، درصد رطوبت بدست امده حقیقی نیست. در موارد فوق الذکر باید روش دیگری اتخاذ شود که نتایج حاصل متناسب با هدف ازمایش باشد.

خواص فیزیکی خاک در حالت مرطوب

در بسیاری از خاک ها درصد رطوبت طبیعی یکی از خواص فیزیکی مهم است که رفتار خاک را در مقایسه با حدود اتربرگ بیان میکند و بیشتر به صورت حجمی به کار می رود. در خاکهای ریزدانه ( چسبنده ) پایداری و مقاومت خاک بستگی به درصد رطوبت ان دارد. در این حالت رطوبت طبیعی خاک با نشانه هایحد روانی و حد خمیری مقایسه می شود و در نتیجه حالت روانی و سفتی خاک مشخص می شود. باید توجه داشت که در مهندسی ژئوتکنیک ، رطوبت خاک ، ان قسمت از اب ازاد است که فضای بین دانه ها را پر کند و ” اب منفذی ” یا ثقلی نامیده می شود نه انکه در ساختمان کریستالی کانی به کار رفته یا در سطح ان جمع شده باشد. بنابر این اگر در ساختمان خاک مقدار زیادی اب کریستالی وجود داشته یاشد نباید این اب را به عنوان رطوبت خاک در نظر گرفت.

شبکه اموزش نگاه عمران – ازمایش درصد رطوبت خاک

هدف از انجام ازمایش درصد رطوبت خاک، تعیین درصد وزنی رطوبت در خاک نسبت به دانه های خشک می باشد.

فیلم ازمایشگاه خاک – ازمایش درصد رطوبت خاک

 

پاسخ دهید