ازمایش cbr (فیلم تعیین ضریب باربری کالیفرنیا )

0

ازمایش cbr (فیلم تعیین ضریب باربری کالیفرنیا )

ازمایش cbr تعيين نسبت مقاومت مكانيكي خاك مورد آزمايش نسبت به مقاومت سنگدانه كاليفرنيادر ازاي نفوذ MM2.5 پيستون دستگاه را گويند

وسايل ازمایش cbr :

دستگاه اعمال نيرو +گريس +قوطي درصد رطوبت +چكش استاندارد+قالب تراكمCBR + وزنه حلقوي سربي معادل سربار+خاك به ميزان لازم عبوري از الك نمرهin4ياin8/3 +آب+گرمخانه + ترازو با دقت ۰٫۱و۱ گرم +قطعه فضاساز+جك هيدروليكي جهت بيرون آوردن نمونه +عقربه كرنش ونيرو سنج+سه پايه +صافي +كاغذ صافي

تئوری ازمایش cbr :

آزمایش CBR مقاومت برشی خاک را تحت شرایط کنترل شده درصد رطوبت ووزن مخصوص می دهد.این آزمایش در نهایت یک عدد را به عنوان نسبت باربری می دهد بدیهی است که این عدد برای یک خاک مشخص ثابت نیست وبستگی به شرایط تراکمی ورطوبتی آن خاک دارد.
طبق تعریف CBR یک خاک نسبت نیروی لازم برای فروبردن پیستونی با شکل سرعت وعمق معین در خاک مورد آزمایش به نیروی لازم برای فرو بردن همان پیستون با همان سرعت وبه همان عمق در مصالح استاندارد است . مصالح استاندارد نوعی سنگ شکسته است که بار استانداردی برای نفوذ پیستون استاندارد درآن مورد نیاز است.
آزمایش CBR معمولا روی نمونه هایی انجام میشود که با درصد رطوبت بهینه متراکم شده باشند. تراکم خاک در استاندارد ASTM به دو روش تراکم استاندارد ( D 698 ) وآزمایش تراکم اصلاح شده (D 1557 ) انجام میشود .

این مطلب را از دست ندهید : ازمایش لوس انجلس (فیلم تعیین درصد سایش مصالح سنگی)

توضیحات روش تراکم:

شماره آزمایش        D 698      D 1557
تعداد لایه ها              ۳              ۵
تعداد ضربه چکش       ۵۶            ۵۶
وزن چکش               kg 2.5         ۴٫۵
از عدد CBR می توان به صورت مقدماتی برای انتخاب خاک لایه های مختلف روسازی راه وفرودگاه استفاده نمود.

شرح ازمایش cbr :

این آزمایش به دو صورت خشک واشباع قابل انجام است که در ادامه به شرح روش خشک می پردازیم اما قبل از آن ذکر دو نکته لازم است:

  • اگر کلیه ذرات خاک دارای قطری کوچکتر از mm 19 باشد در این حالت مقدار ۵/۵ کیلوگرم نمونه خشک کافی است.
  • چون آزمایش تراکم وcbr محدود به خاکهایی است که اندازه بزرگترین دانه آنها از mm19 کوچکتر است در مورد خاکهای درشت دانه ای که اندازه بزرگترین دانه آنها از mm19 بزرگتر است ابتدا باید با الک کردن قسمت درشتر را از بقیه جدا نمود این عمل باعث میشود که دانه بندی خاک به هم بخورد .اگر به جای وزن آن مقدار از دانه های رد نشده از الک به نمونه خاک بخشی که دانه های آن بین ۵ تا mm 19 است اضافه شود دانه بندی به مقدار قابل توجهی اصلاح می شود.
  1. ۵٫۵ کیلو گرم خاک را که از الک mm19 گذشته است آماده کنید و در صورت نیاز طبق روش گفته شده خاک را اصلاح نمایید.
  2. قبل از انجام تراکم یک نمونه از خاک را برای تعیین درصد رطوبت آن اختیار کنید. (قاعدتا خاک باید کاملا خشک باشد ).
  3. خاک را به رطوبت بهینه به دست آمده ازآزمایشهای تراکم (که قبلا انجام شده است ) برسانید وآن را متراکم کنید.
  4. قالب محتوی خاک را وزن کرده سرباری به وزن بیش از ۵/۴ کیلو گرم را روی آن قرار دهید.
  5. مجموعه را روی دستگاه گذاشته آنقدر با چرخاندن دسته آن را بالا بیاورید تا باپیستون متصل به رینگ در تماس قرار گیرد ونیرو سنج تکان بخورد.
  6. گیج های نفوذ سنج ونیرو سنج را روی صفر قرار دهید آنگاه با سرعت ۲۷/۱ میلی متر در دقیقه دستگاه را بالا بیاورید ودر هر دقیقه نیروسنج را قرائت کنید. این عمل را تا ۱۵ دقیقه ونفوذ تقریبی ۵/۱۲ میلی متر ادامه دهید.
  7. از زیر قسمت فشرده شده وسط نمونه وزیر آن نمونه هایی جداگانه برای تعیین درصد رطوبت بردارید.

فیلم ازمایش cbr

پاسخ دهید