اموزش روش پخش لنگر – قاب و زیر قاب به زبان ساده

0

در این قسمت میخواهیم به اموزش روش پخش لنگر – قاب و زیر قاب به زبان ساده بپردازیم. معمولا از این روش برای تحلیل دستی قاب ها و زیر قاب ها برای پروژه های دانشجویی کاربرد فراوانی دارد و احتمالا دانشجو به دلیل فاصله گرفتن از درس تحلیل سازه ۲ روش ان را به خاطر ندارد از طرفی با اینکه روش پخش لنگر اصول ساده ای دارد اما حجم محاسبات ان زیاد است و در نگاه اول یادگیری ان به نظر مشکل برسد.

ما در اینجا تلاش میکنیم این روش را به زبان ساده به روش کلی بیان کنیم تا خواننده سرنخ را پیدا کرده و با اطلاعاتی که از درس تحلیل به خاطر دارد مسئله خودش را حل کند.

اموزش روش پخش لنگر – قاب و زیر قاب به زبان ساده

  • در قدم اول لازم است گرافیک زیر قاب خود را رسم کنید مانند شکل بالا ( روش توزیع لنگر برای هر شکل قاب یا تیری کاربرد دارد لذا رسم دقیق گرافیک ان قبل از شروع محاسبات اهمیت فراوانی دارد )
  • در مرحله بعد باید ضراب توزیع را محاسبه کنید. ( روش اصولی این است که ضرایب توضیع به نسبت سختی اعضای تیر و ستون تقسیم شود، در اینجا چون مقاطع برای ما نامشخص هستند فرض میکنیم K همگی اعضا با هم برابر است)در گرافیک بالا فرض این بوده که زیر قاب مربوط به طبقه فوقانی بوده در نتیجه ضرایب به نسبت تعداد اعضایی که وارد گره شده تقسیم می شود.برای مثال در گره وسط ۳ عضو داریم در نتیجه ضریب هر گره ۰٫۳۳ می باشد. ( چون در طبقه فوقانی هستیم عضو بالا وجود ندارد )

 

روش پخش لنگر

محاسبات پخش لنگر

  • مرحله بعدی مربوط به FEM می باشد که برای هر گره نوشته می شود.
  • نوشتن عملیات محاسبات به صورت دوره ای است یعنی باید برای هر گره محاسبات را انجام بدهید و دور بزنید تا وارد سیکل دوم بشوید و نمی توانید هر گره را مستقلا انجام بدهید و بعد وارد گره بعدی و بعدی بشوید.

 

پخش لنگر

این مطلب را از دست ندهید : فیلم ازمایش جداساز لرزه ای در چند ساختمان

  • عملیات بالا برای گره اول نوشته شده این سیکل را شما باید تا گرده اخر ادامه دهید و سپس به گره اول بر گردید تا خط سوم را شروع کنیم.
  • ضریب توضیع برای پای ستون A” و همچنین A’ صفر در نظر گرفته شده است.

پخش لنگر

.

  • مرحله بعدی در سطر سوم به این گونه محاسبه میشود که نصف مقدار ان سر عضو در سطر قبلی است ( اینجا می شود سطر دوم )
  • عملیات سطر دو و سوم  را باید چندین دور تکرار کنید تا جواب لنگرهای شما دقیقتر شود ( حد اقل سه دور )

پخش لنگر

پاسخ دهید