بتن ریزی پله (فیلم)

0

فیلم بتن ریزی پله

در دو فیلم نحوه بتن ریزی پله به دو شکل شانه ای و شیب دار  نشان داده شده است. قالب بندی در راه پله به دو صورت قالب بندی کف پله وقالب بندی پیشانی پله صورت می گیرد.

برای قالب بندی کف پله ابتدا چهرتراش هارا را به صورت اصلی و فرعی در فواصل بین تیر های راه پله قرار داده سپس تخته سه لایی ها را در ابعاد مختلف بریده و بر روی چهارتراشها و تیرهای پله مستقر می کنند و در انتها برای جلوگیری از چسبیدن بتن به قالبها، سطح قالب هارا آغشته به گازوئیل می کنند

بعد از قالب بندی کف پله ها آرماتور های کف پله را با آرماتور های به قطر ۱۰ میلیمتر اجرا می کنند.سپس با مشخص کردن خط پله توسط نقشه بردار آرماتور های دست انداز پله اجرا می شود در انتها هم تخته سه لاهی آغشته به گازوئیل به صورت عمودی در جلوی پله به عنوان قالب پیشانی پله قرار می گیرد.

بتن ریزی پله

بعد از فالب بندی و آرماتوربندی عملیات بتن روی پله انجام می شود. بتن پله به ضخامت ۱۰ سانتی متر در تمام سطح پله اجرا می شود.

در ادامه دو فیلم از نحوه بتن ریزی پله برای شما در نظر گرفته ایم که در ادامه خواهید دید یکی در داخل کشور انجام شده و دیگری یک فیلم خارجی است که یک پله کوتاه را بتن ریزی میکند که بیشتر نحوه پرداخت بتن در ان قابل توجه است نه بحث سازه ای ان

فیلم بتن ریزی پله

 

پاسخ دهید