ساخت ستون باکس – نحوه ساخت و مونتاژ Box ساختمانی – فیلم

0

ساخت ستون باکس – نحوه ساخت و مونتاژ Box ساختمانی

برای ساخت ستون‌ باکس  دارای دو بال و دو جان می‌باشد. این نوع پروفیل در اکثر سازه‌های ساختمانی با اسکلت فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به عدم امکان دسترسی به‌داخل ستون پس از بسته شدن  آن و در نتیجه عدم امکان جوش‌کاری سخت‌کننده‌های داخلی آن در مرحله مونتاژ اولیه، یک وجه از چهار وجه ستون نباید مونتاژ شود.

مراحل ساخت ستون باکس

ترتیب کار به این شکل است که ابتدا یک قالب یا فیکسچر مناسب در روی یک شاسی ساخته می‌شود. در این‌جا مونتاژ بر روی یک بال انجام می‌شود، و دو جان ستون مطابق نقشه‌های کارگاهی با رعایت فاصله آن‌ها از لبه بال، روی بال زیرین مونتاژ می‌شوند. (در فیلم ذیل به خوبی نمایش داده شده است)

جهت مونتاژ دو وجه جان روی بال زیرین، ابتدا تعدادی ورق‌های کوچک که به‌صورت گونیا بریده شده‌اند از داخل، روی بال، خال جوش به نحوی که دو ورق جان پس از چسبیدن به‌ آن‌ها در محل نهایی خود قرار گرفته باشد. لازم به‌ذکر است این ورق‌های کوچک پس از تکمیل مونتاژ ورق‌های جان برداشته شده و جهت ساخت ستون‌های بعدی به‌کار می‌روند. پس از مونتاژ ورق‌های جان روی بال، باید این ورق‌ها روی بال گونیا شوند که این امر توسط مونتاژ کار به وسیله ابزار مناسب نظیر گوه، پتک آهنگری و گونیا انجام می‌شود.

ورق‌های سخت‌کننده نیز در این مرحله مطابق نقشه‌های کارگاهی در داخل ستون باکس (که اکنون به‌صورت یک مقطع U شکل می‌باشد) مونتاژ می‌شود. این‌کار با رعایت اضافه طول مناسب جهت جمع‌شدگی پس از جوش‌کاری، که متناسب با ضخامت ورق و اندازه جوش بال به‌جان می‌باشد، صورت می‌گیرد.

در ستون‌های باکس در حالت U شکل، جهت جلوگیری از تغییر شکل و ناگونیایی جان و بال نسبت به‌هم از میله‌های مهاری در سرتاسر طول ستون استفاده می‌شود. این کار از ناحیه داخل ستون به‌صورتی انجام می‌شود که دو جان نسبت به‌هم و نسبت به‌بال ستون مهارت شده باشد.

 

مونتاژ وجه چهارم:

پس از تکمیل جوش سخت‌کننده‌های داخل ستون‌های باکس ، نوبت مونتاژ وجه چهارم  این ستون‌ها می‌رسد.

قبل از مونتاژ وجه چهارم باید کلیه جوش‌های داخل ستون مورد بازرسی و تأیید مهندس ناظر یا بازرس جوش ساختمان قرار گرفته و پس از تأیید، مونتاژ وجه چهارم مجاز می‌باشد. تاب‌گیری و صاف کردن ورق وجه چهارم قبل از مونتاژ الزامی می‌باشد. مونتاژ وجه چهارم در این نوع ستون‌ها عموماً به یکی از دو روش زیر انجام می‌شود:

  • ورق وجه چهارم به صورت کامل بندزنی و جوش شده و جهت اتصال به سخت‌کننده‌های داخلی از جوش کام استفاده می‌شود.

در این روش محل قرارگیری سخت‌کننده‌ها در زیر وجه چهارم توسط مونتاژ کار مربوطه با دقت اندازه‌گیری شده و روی ورق خط‌کشی می‌شود. ابعاد و شکل درز جوش کام مطابق نقشه‌ها و آیین‌نامه می‌باشد.

این مطلب را از دست ندهید:  ساخت ستون دوبل

کلیه برش‌ها باید توسط برش خودکار و با دقت انجام شود.

وجه چهارم باید به‌طور کامل به لبه‌های جان چسبیده و نسبت به آن‌ها گونیا باشد. می‌توان با استفاده از یک قطعۀ U شکل و گوه، وجه چهارم را تا حد ممکن به لبه‌های جان ستون چسباند. در صورتی که لبه‌های درز جوش کام، نیاز به سنگ‌زنی داشته باشد، باید قبل از مونتاژ کامل، عملیات سنگ‌زنی و آماده‌سازی لبه روی آن انجام شود.

  • وجه چهارم ستون به‌صورت تکه تکه در حدفاصل میان ترازهای ستون روی U مونتاژ شده به نحوی که ورق‌های سخت‌کننده را بتوان به آین از داخل جوش‌کاری نمود. عموماً این روش در مورد مقاطع بزرگ کاربرد دارد. اتصال ورق‌های بال به‌هم نیز به‌صورت شیاری با ورق پشت‌بند انجام می‌شود. کلیه موارد در خصوص گونیا بودن این وجه نسبت به ستون که در روش اول گفته شد در این موارد نیز صادق می‌باشد.

ساخت ستون باکس

ساخت ستون باکس

پاسخ دهید