شبکه اموزش

0

مراحل اجرای راهسازی – فیلم

مراحل اجرای راهسازی مطلبی که در این جلسه اماده کردیم فیلم اموزشی از مراحل اجرای راهسازی از ابتدای اجرای عملیات…

0

ازمایش اسلامپ – فیلم

ازمایش اسلامپ – فیلم مقدمه : بر طبق تعریف ACI روانی بتن یعنی قابلیت بتن یا ملات تازه مخلوط شده…

0

میز زلزله چیست ؟

میز زلزله چیست ؟ اصطلاح میز زلزله در مراکز تحقیقاتی مرتبط با زلزله و سازه، به میزهایی گفته می شود که امکان…