شکست برشی تیر بتن مسلح

0

شکست برشی تیر بتن مسلح

امروز یا یک ویدئو ۴ دقیقه ای از شکست برشی تیر بتن مسلح در خدمت شما سروران عزیز هستیم در این ویدئو ۴ دقیقه ای یک تیر بتن آرمه تحت بارگذاری در محیط ازمایشگاهی قرار میگیرد و شما بصورت کامل میتوانید مراحل آغاز نمایان شدن ترک ها تا گسیختگی نهایی را مشاهده بفرمایید در ادامه این ویدئو را دانلود کنید و توضیحاتی هم  در مورد گسیختگی بتن خواهیم داشت:

شکست برشی تیر بتن مسلح

ماهیت ترد و ناگهانی شکست برشی باعث شده است در سازه های مقاوم در برابر زلزله یکی از مهمترین الزامات ،بکارگیری تدابیری برای دوری از انهدام برشی باشد.از آنجا که شکست برشی ستون همراه با ایجاد ترک های مورب در کل ارتفاع ستون خواهد بود لذا در مقاوم سازی ستون های بتن آرمه در برابر برش لازم است کل ارتفاع ستون مقاوم سازی شود. شکست های برشی ترد هستند و منجر به کاهش سریع مقاومت جانبی پایه میگردند.ستون های کوتاه با جزئیات آرماتوربندی عرضی قدیمی بویژه به شکست برشی آسیب پذیرند ، در حالیکه برای یک بار جانبی داده شده مقاومت خمشی موجود معمولا خیلی بیشتر از مقاومت برشی می باشد. ستون های بتن آرمه پل ها به دلایل مختلفی ممکن است در اثر برش آسیب پذیر باشند ، مهمترین این علت ها عبارتند از :
ناکافی بودن خاموت ها ، کوتاه بودن ستون ها ، کمتر بودن ظرفیت برشی اولیه مقطع از نیروی برشی وارد بر آن در هنگام زلزله و نهایتا کاهش ظرفیت برشی مقطع در هنگام زلزله می شود.

پاسخ دهید