فرمهای صورت وضعیت پیمانکاری صورت مجلس و دستورکار

0

فرمهای صورت وضعیت پیمانکاری صورت مجلس و دستورکار

هر شرکت یا متروری با توجه به استاندارهای خود فرمهایی را درجهت تهیه صورت وضعیت، براورد، خلاصه متره؛ صورت مجلس و دستورکار طراحی و در پروژه های خود استفاده می کنند. ما هم بنابر نیاز کاربران اینجا لیستی از فرمهای صورت وضعیت پیمانکاری صورت مجلس و دستورکار را برای دانلود قرار داده ایم. در تهیه صورت وضعیت روش معین و ثابتی وجود ندارد و هر مترور بنا به سلیقه و تجربه خود می تواند صورت وضعیت تهیه کند. در تهیه متره فقط نوشتن عدد ملاک نمی باشد بلکه پیداکردن ادرس ها و محل های مورد نظر از نکات مهم در کیفیت متره مطلوب و قابل رسیدگی می باشد. صورت وضعیت باید دقیق، کامل، علمی، منظم و نتایج ان شفاف باشد.

 

از اینجا دانلود کنید

دفتر فنی

صورت وضعیت خالص و ناخالص

صورت وضعیتی که کسورات قانونی از ان کسر نشده است صورت وضعیت ناخالص می باشد و اگر از صورت وضعیت کسورات قانونی کسر شده باشد صورت وضعیت خالص است.

خلاصه متره

بعد از تهیه ریزمتره قسمت های مختلف مشابه را با یکدیگر جمع و در برگ های مخصوص معروف به خلاصه متره می نویسند که در این مرحله بهتر است به ترتیب فصل های فهرست بها باشد.

تعیین براورد صورت وضعیت

بعد از تنظیم خلاصه متره، هریک از ردیفها در واحد بهای خود که شامل کار و مصالح می باشد از دفترچه قهرست بهای سال مورد نظر تعیین و سپس با جمع هزینه, جزئیات مختلف به دست امده که در برگه مالی تهیه می شود و هزینه کل پروژه مشخص می گردد.

 

 

نرم افزار متره براورد تحت اکسل

 

  • نظیم و ارائه انواع صورت وضعیت
  • ارایه براورد مالی با تفکیک فصول
  • امکان محاسبه حمل و انالیز مصالح
  • تعریف انواع محاسبه تجهیز کارگاه و …. بسیاری امکانات دیگر …. کاتالوگ را مطالعه کنید

 

pdf1

 

فرمهای صورت وضعیت پیمانکاری صورت مجلس و دستورکار

پاسخ دهید