فروشگاه نگاه عمران


 تکلا استراکچر – Tekla Structuresنرم افزارهای متره براورد ۹۶


نرم افزار متره

ابنیه ؛ برق ؛ مکانیک

490,000 ریال – الان خرید میکنم

نرم افزار متره

نسخه راه و باند

390,000 ریال – الان خرید میکنم

نرم افزار متره

نرم افزار تفسیر ابنیه و ایتم یاب

390,000 ریال – الان خرید میکنم

نرم افزار متره

کد فعالسازی برای سیستم دوم

100,000 ریال – الان خرید میکنم

نرم افزار متره برآورد تحت اکسل

نرم افزار متره براورد ابنیه + ایتم یاب و تفسیر

پیشنهاد ویژه

دانلود فیلم معرفی نرم افزار


اموزش های کنترل پروژه