فیلم ازمایش جداساز لرزه ای در چند ساختمان

0

فیلم ازمایش جداساز لرزه ای در چند ساختمان

در این روش پریود طبیعی ارتعاش سازه با نصب جداکننده ها ( جداساز لرزه ای ) افزایش یافته و انرژی کمتری به سازه فوقانی وارد شده و در نتیجه ، شتاب طیفی وارده به سازه کاهش می یابد و خرابی متحمل در کل سازه به جذب و تمرکز خرابی موضعی در جداکننده ها تبدیل می شود.
در این روش چون سهم ان کی از نیروی زلزله به سازه منتقل می شود نتایج زیر را می توان انتظار داشت :

  • تغییر مکان طبقات و تغییر مکانهای نسبی طبقات کاهش یابد .
  • کاهش قابل ملاحظه ای در شتاب طبقات بوجود آید .
  • خسارات سازه ای و نیز خسارات غیر سازه ای به مقدار محسوس کاهش یابد .
  • از مشکلات معماری در طراحی ساختمانها کاسته شود .
  • هزینه اجرای سازه ها بدلیل استفاده از مقاطع با ظرفیت کمتر کاهش یابد . روش جداسازی لرزه ای در زمینه مقاوم سازی و بهسازی سازه های موجود کاملاً موفق و دارای قابلیت های فراوان بوده است .

جداگرهای لرزه ای

جداگرهایی که شامل “کلیه” ابعاد ساختمان میشود و نمیتوان در بخشی از سازه از آن استفاده کرد، در کشور هایی نظیر آمریکا برای کاهش پریود های لرزه ای و خسارات زلزله و افزایش شکل پذیری به کار میرود. انواع جداگرها شامل مفصل انعطاف پذیر (لاستیکی) و مفصل لغزنده اند در این روش حذف هر مانعی در اطراف سازه و ایجاد درز انقطاع ضروریست. با کاهش وزن سازه به وسیله ی روشهایی مانند جایگزین کردن دیوارهای سنگین با سبک یا برداشتن کامل طبقات بالای ساختمان باعث کاهش نیروی وارد به جوش هاو وصله های ستون و در نتیجه کاهش جابه جایی طبقات میشویم. این روش در سازه های بتنی استفاده میشود.

میراگرهای غیرفعال

این میراگرها غیر معمول هستند و باعث کاهش جابه جایی سازه میگردند. دارای دو قسمت جامد و مایع ویسکوز میباشند. اضافه کردن میراگر بسیار شبیه اضافه کردن بادبند است و باعث تصحیح طراحی میشود.

در کشور ما نیز با توجه به توسعه ی روزافزون و روند رو به رشد ساخت و ساز از یک سو و لرزه خیزی زیاد آن و خسارات قابل توجهی که از این موضوع مترتب میگردد از سوی دیگر به کارگیری این فناوری مورد توجه قرار گرفته است. این امر در حالی است که مدارک و معیارهای فنی در این رابطه در کشور محدود است. این راهنما با هدف معرفی جزییات طراحی و- در حد امکان- اجرایی این فناوری و ارایه توصیه های طراحی به زبانی نسبتا ساده برای طراحان و مهندسان تهیه گردیده است. بدیهی است که وجود این قبیل اطلاعات در ترویج فنآوری های سودمند برای جامعه نیز نقش قابل توجهی داشته و به فراگیر شدن منطقی و قانونمند آن کمک خواهد نمود.

دانلود نشریه ۵۲۳ مربوط به طراحی و اجرایی جداساز لرزه ای

 

فیلم ازمایش جداساز لرزه ای در چند ساختمان

جداساز لرزه ای

پاسخ دهید