وزن مخصوص ویژه Gs خاک (فیلم ازمایش)

0

وزن مخصوص ویژه Gs خاک (فیلم ازمایش)

وزن مخصوص ویژه Gs خاک عبارت است از نسبت وزن حقیقی حجم مشخصی از ذرات خاک به وزن حقیقی همان حجم اب مقطر در دمای ۴C

هدف از این ازمایش تعیین نسبت وزن مخصوص بخش جامد خاک به وزن مخصوص اب می باشد

کاربرد وزن مخصوص ویژه خاک و اهمیت ان در مسائل خاک

وزن مخصوص ویژه خاک اغلب برای ارتباط وزن به حجم خاک مورد استفاده قرار میگیرد بنابر این دانستن نسبت تخلخل e ، درجه اشباع Sr و وزن مخصوص ویژه Gs میتوانیم وزن واحد حجم یک خاک مرطوب یا خشک را محاسبه نماییم. وزن واحد حجم ( چگالی ) هر خاک در مسایلی همچون نشست و پایداری در مهندسی خاک استفاده میشوند. همچنین وزن مخصوص ویژه در محاسبات مربوط به بسیاری از ازمونهای ازمایشگاهی بکار گرفته میشود. به عنوان مثال در ازمایش تراکم استفاده از وزن مخصوص ویژه خاک ضروری است مقدار تقریبی وزن مخصوص ویژه در شناسایی کانی های خاک نیز کاربرد دارد اما پارامتر وزن مخصوص ویژه عامل مهمی برای شناسایی و طبقه بندی خاکها نیست زیرا وزن مخصوص ویژه اغلب خاکها نزدیک به هم هستند.

شبکه اموزش نگاه عمران – وزن مخصوص ویژه Gs خاک

وزن مخصوص ویژه Gs خاک

 

شبکه اموزش نگاه عمران

شبکه اموزشی نگاه عمران در نظر دارد تا با گرد اوردی بهترین فیلمهای اجرایی عمرانی گامی کوچک در جهت ارتقا اموزش تخصصی و روش های اجرایی رشته مهندسی عمران بردارد تا شاید این فاصله طولانی بین دروس تئوریک دانشگاهی تا عمل را کوتاه تر کند. امید است که همراه ما باشید و دوستان خود را به ما معرفی کنید.

پاسخ دهید