وصله ستون ها، نحوه نصب و اجرا

0

وصله ستون ها، نحوه نصب و اجرا

سازه های فولادی را اغلب در چندین طبقه احداث می کنند. طول نیم رخ های نورد شده برای ساخت ستون محدود است. با در نظر گرفتن بار وارده و دهانه ی بین ستون ها و نحوه ی قرار گرفتن ستون های کناری، مقاطع مختلفی برای ساخت ستون ها به دست می اید. ممکن است در هر طبقه، ابعاد مقطع ستون با طبقه دیگر تفاوت داشته باشد؛ بنابراین، برای طویل کردن ستونها از وصله ستون استفاده می کنند.

محل درز وصله ستونها :

محل مناسب برای وصله ستونها به هنگام طویل کردن انها طبق توصیه مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲ :
وصله ستون

۱)   در کلیه ستون های باربر و غیر باربر جانبی لرزه ای محل درز وصله در بالا و پایین وصله نباید از ۱۲۰۰ میلی متر به بال متصل به ستون نزدیکتر باشد.

۲)  در مواردی که جوش درز لب به لب ورق های بال یا جان ستون در کارخانه به صورت نفوذی کامل انجام می شود، این فاصله را می توان تا ۶۰۰ میلی متر کاهش داد.

۳)  در نیم طبقه ها، چنانچه ارتفاع طبقات از ۲٫۴ متر کمتر باشد، اعداد فوق را می توان تا نصف تقلبل داد.

( برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه ۲۰۷ ایین نامه مراجعه کنید ) این ارتفاع کمترین اندازه ای است که از نظر دسترسی به محل اجرای جوش و نصب اتصالات مورد نیاز برای ادامه ستون یا اتصال بادبندی لازم است.

 

این مطلب را از دست ندهید : بتن ریزی سقف ها

نحوه نصب وصله ستون ها :

ابتدا سطح تماس دو ستون را به خوبی گونیا می کنند و با سنگ زدن صاف می نمایند تا کاملا در تماس با یکدیگر یا صفحه ی وصله قرار گیرد. در صورتی که پروفیل دو ستون یکسان نباشد، باید اختلاف نمره دو ستون را با گذاردن صفحات لقمه ( هم سو کننده ) در ابتدای ستون فوقانی را پر نمود و سپس ورق وصله را نصب کرده و جوش لازم را انجام داد.

اگر ابعاد مقطع دو نیم رخ که به یکدیگر متصل می شوند تفاوت زیاد داشته باشد، به طوری که قسمت بزرگی از سطح ان دو در تماس با یکدیگر قرار نگیرد، در این صورت باید یک صفحه تقسیم فشار افقی در بین دو نیم رخ قرار داد. این صفحه معمولا باید ضخیم انتخاب شود تا بتواند بدون تغییر شکل زیاد، عمل تقسیم فشار را انجام دهد. کلیه ابعاد و ضخامت صفحه و مقدار جوش لازم را باید محاسبه کرد و بر اساس نقشه های اجرایی انجام داد.

وصله ستون

پاسخ دهید