کارنامه و رتبه های قبولی ارشد عمران ۹۴

0

کارنامه و رتبه های قبولی ارشد عمران ۹۴

کنکور ارشد ۹۴ هم تمام شد و بسیاری از دانشجویان فارغ التحصیل و تعدادی از بازماندگان کنکور امسال خود را برای کنکور ۹۵ اماده میکنند. یکی از مواردی که داوطلبین در همان ابتدای کار به دنبال ان هستند کارنامه و رتبه های قبولی ارشد عمران ۹۴ و قبلتر برای سرمایه گذاری برای مطالعه دروس مختلف و شانس انها برای قبولی در دانشگاه های مورد نظرشان است، از طرف دیگر خود سازمان سنجش هیچگاه اطلاعات کارنامه داوطلبین را نشر نداده و همیشه اطلاعات به صورت پراکنده و پرسشی بعد از مدتی توسط موسسات مختلف نشر پیدا کرده است.

این مطلب را از دست ندهید :

شبکه اموزش نگاه عمران پر است از فیلم های رایگان اموزشی و اجرایی … حتما یه سر بزن 🙂

فایل اکسلی که در ادامه برای شما قرار داده شده نتایج پرسش نامه از کاربران این سایت لرشد عمران بوده که شامل کارنامه و رتبه های قبولی ارشد عمران ۹۴ این داوطلبین بوده که میتوانید از لینک زیر دانلود کنید.

کارنامه و رتبه های قبولی ۹۴

رتبهدانشگاه دوره کارشناسیزبانریاضیجامداتخاک و پیسیالات و هیدرولیکطراحیمیانگینمعدل موثرتوضیحات
۱شهید بهشتی۴۵٫۵۶۱۵٫۵۶۷۰۷۰۵۷٫۸۹۳۱٫۱۱۴۸٫۳۵۱۷٫۳۵
۲۳خلیج فارس بوشهر۵۶٫۶۷۲۴٫۴۴۵۳٫۳۳۴۰۶۶٫۶۷۱۱٫۱۱۴۲۱۵٫۶۹معدل ثبت نامی: ۱۵/۰۵
۳۴صنعتی امیرکبیر۴۴٫۴۴۳۱٫۱۱۴۰۵۳٫۳۳۵۶٫۶۷۲۵٫۵۶۴۱٫۸۱۴٫۳۲
۳۹ازاد مشهد۶۰۱۳٫۳۳۲۵۳۸٫۳۳۷۱٫۹۳۲۸٫۸۹۳۹٫۵۸۱۶٫۷۳
۴۷صنعتی امیرکبیر۶۱٫۱۱۱۵٫۵۶۵۵۳۰۶۴٫۹۱۵٫۵۶۱۷٫۰۴
۶۸فردوسی مشهد۲۰۳۱٫۱۱۴۵۵۶٫۶۷۵۲٫۶۳۱۸٫۸۹۳۷٫۳۸۱۵٫۴۵معدل ثبت نامی: ۱۴/۶۸
۸۲آزاد۶۴٫۴۴۱۳٫۳۳۴۰۲۸٫۳۳۵۰٫۸۸۲۳٫۳۳۳۶٫۷۱۵٫۱۶
۱۰۶علم و صنعت۶۵٫۵۶۲۰۲۸٫۳۳۲۸٫۳۳۳۶٫۸۴۳۱٫۱۱۳۵۱۵٫۷۱معدل ثبت نامی : ۱۴/۶۰
۱۴۱خوارزمی۴۱٫۱۱۶٫۶۷۲۳٫۳۳۵۵۴۳٫۸۶۲۸٫۸۹۳۳٫۱۵۱۶٫۷۷معدل ثبت نامی : ۱۵/۸۶
۱۴۷ازاد رباط کریم۴۵٫۵۶سفید۳۶٫۶۷۴۸٫۳۳۴۵٫۶۱۱۶٫۶۷۳۲۱۸٫۰۷
۱۵۷یاسوج۴۱٫۱۱۴٫۴۴۵۵۳۸٫۳۳۵۴٫۳۹۳٫۳۳۳۲٫۷۶۱۶٫۴۹معدل ثبت نامی : ۱۶/۱۸
۱۶۶صنعتی امیرکبیر۴۷٫۷۸۶۰۱۵۲۵۴۳٫۸۶سفید۱۷٫۳۱
۱۷۷۶۲٫۲۲۰۲۰۲۰۵۷٫۸۹۲۸٫۸۹۳۱٫۵۱۷٫۴۶معدل ثبت نامی : ۱۷/۱۱
۱۸۸ملایر۱۴٫۴۴۲٫۲۲۴۶٫۶۷۴۶٫۶۷۶۴٫۹۱۱۵٫۵۶۳۱٫۷۱۶٫۶۳معدل ثبت نامی : ۱۶/۳۵
۱۹۰سمنان۳۲٫۲۲۴٫۴۴۶۵۳۱٫۶۷۴۲٫۱۱۱۴٫۴۴حدود ۳۲۱۶٫۷۵
۱۹۶باهنر کرمان۴۸۲٫۲۲۲۳٫۳۳۳٫۲۵۷۲۶۱۶٫۵
۲۱۴۴۷٫۷۸۴٫۴۴۲۵۵۵۲۹٫۸۲۲۳٫۳۳۳۱۱۶٫۱۵معدل ثبت نامی : ۱۵/۳۸
۲۳۵گیلان۵۶٫۶۷۱۱٫۱۱۲۳٫۳۳۲۸٫۳۳۴۰٫۳۵۲۴٫۴۴۳۰٫۷۸۱۵٫۵۹معدل ثبت نامی : ۱۵/۰۳
۲۷۵ازاد۵۶٫۶۷۴۴٫۴۴۲۶٫۶۷۱۸٫۳۳۳۳٫۳۳۱۷٫۷۸۳۲٫۸۱۰٫۱۳البته معدل ایشان ۱۸ است اما موقع ثبت نام اشتباه زده!!!!!!
۲۹۷حکیم سبزواری۴۸٫۸۹۱۳٫۳۳۳۶٫۶۷۲۱٫۶۷۴۹٫۱۲سفید۲۸٫۲۸۱۶٫۸۵
۳۲۵ازاد رباط کریم۴۵٫۶۶۴۰سفید۲۳۶۱سفید۲۸۱۶٫۰۸
۳۳۶ارومیه۱۶٫۶۷سفید۳۸٫۳۳۴۱٫۶۷۵۶٫۱۴۱۸٫۸۹۲۸٫۶۱۵٫۱۴معدل ثبت نامی :۱۴/۷۲
۳۷۴مشهد۵۰۱۳٫۳۳۲۸۲۸۲۷۱۳٫۳۳۲۶٫۵۱۷
۳۸۶حکیم سبزواری۳۳٫۳۳۷۱٫۱۱۱۵۱۶٫۶۷۱۱٫۶۷۱۵٫۵۵۲۷٫۲۲۱۶٫۵۲
۵۸۰تربیت دبیر شهید رجایی۲۴٫۴۴۳۳٫۳۳۲۰:۶٫۶۷۳۶٫۶۷۴۷٫۳۷۰۰:۰۷۱۴٫۷۶درصد جامدات و طراحی توسط کاربر اشتباه تایپ شده است.
۵۹۸فناوري هاي نوين -قوچان۵۱٫۱۱سفید۱۳٫۳۳۳۳٫۳۳۴۰٫۳۵۱۵٫۵۶۲۵٫۶۱۱۲٫۹۸معدل ثبت نامی : ۱۲/۶۸
۴۹۰فردوسی مشهد۵۰۲۶٫۵۱۵۱۳۴۳۱۱۲۶٫۵معدل ثبت نامی : حدود ۱۳
۶۲۰شهرکرد۲۶٫۶۷۶٫۶۷۱۵۴۰۴۳٫۸۶۱۵٫۸۵۲۴٫۶۱۴٫۲۳معدل ثبت نامی: ۱۳/۹۷
۶۴۱۴۶٫۶۷۶٫۶۷سفید۳۱٫۶۷۱۹٫۳۳۵٫۵۶۲۳٫۳۱۱۵٫۸۲
۶۵۳یزد۲۶٫۶۷۲۶٫۶۷۲۶٫۶۷۲۶٫۶۷۳۶٫۸۴۶٫۶۷ــ۱۲٫۸
۶۷۵تبریز۲۶٫۷سفیدسفید۳۵۴۴۳۱٫۱حدود۲۳۱۶٫۱۸معدل ثبت نامی: ۱۵/۷۵
۷۸۱غیر انتفاعی دیلمان لاهیجان۴۱٫۱۱۶٫۶۷۳۱٫۶۷-۳٫۳۲۲۹٫۸۲۱۵٫۵۶۲۰٫۲۵۱۸٫۶۳
۱۱۲۸صنعتی بابل۵۷٫۷۸سفید۳٫۳۳۱۵۲۴٫۵۶۲۳٫۳۳۲۰٫۶۶۱۳٫۱۱معدل ثبت نامی: ۱۲/۶۳
۱۲۸۳ازاد۱۴٫۴۴۶٫۶۷۲۶٫۶۷۱۵۱۷٫۵۴۱۸٫۸۹۱۸٫۲۲
۱۳۳۱ 

قم
۲۱٫۱۱۱۳٫۳۳۱۰۳۱٫۶۷۱۹٫۵۱۲٫۲۲۱۸۱۵٫۸۳
۱۴۲۱ازاد شوشتر۱۸٫۸۹۱۳٫۳۳۲۳٫۳۳۱۸٫۳۳۲۴٫۵۶سفید۱۶٫۹۳
۱۳۷۳۲۶٫۶۷۶٫۶۷۳۰۱۱٫۶۷۲۱٫۰۵۱۵٫۵۶۱۸٫۶۱۳٫۷۶
۱۵۵۶۲۳٫۳۳سفید۴۱٫۶۷۱۵۱۴٫۰۴۸٫۸۹۱۷٫۱۵۱۴٫۶
۱۵۶۳۷۱٫۱۱سفید۱۱٫۶۷-۳٫۳۲۵٫۲۶۱۲٫۲۲۱۶٫۱۵۱۵٫۸۹
۱۵۹۴ازاد اهواز۴۰۰۶٫۶۷۱۱٫۶۷۴۲۵٫۵۱۳٫۱۲
۱۶۸۳۵۵۴٫۴۴۱۳٫۳۳۱۶٫۶۶-۸٫۳۳۱۳٫۳۳۱۵٫۶۴۱۵٫۶۸
۱۷۲۱ازاد تهران مرکز۱۷٫۷۸۶٫۶۷۲۶٫۶۷۱۶٫۶۷۲۴٫۵۶۵٫۵۶
۱۷۷۵ارومیه۲۴٫۴۴۴٫۴۴۱۰۱۵۴۰٫۳۵سفید۱۵٫۷۱۱۴٫۶۸
۱۸۷۴دولتی۵۶٫۶۷سفید۱۵-۳٫۳۳۱۵٫۷۹۶٫۶۷۱۵٫۱۳۱۵٫۰۲معدل ثبت نامی: ۱۵٫۵۷ البته فکر کنم کاربر محترم معدل ثبت نامی و موثر رو جابجا گفته
۱۹۶۱ازاد قزوین۴۸٫۸۹۰۳٫۳۳۶٫۶۷۲۱٫۰۵۱۱٫۱۱۱۵٫۱۷معدل ثبت نامی: ۱۴/۴۰
۲۰۶۳ازاد تهران جنوب۱۶٫۶۷۶٫۶۷۱٫۶۷۲۵۲۶٫۳۲۱۳٫۳۳۱۴٫۹۴۱۴٫۴۴
۲۰۶۶ازاد مراغه۳۴٫۴۴سفید۲۰۲۳٫۳۳سفیدسفید۱۴۱۷٫۲۹
۲۲۱۶ازاد یزد۱۸٫۸۹۰۱۱٫۶۷۱۰۲۹٫۸۲۵٫۵۶۱۶٫۸۵
۲۳۸۵سیستان و بلوچستان۲۳٫۳۳۰۱۵۱۸٫۳۳۳٫۵۱۲۴٫۴۴۱۴٫۱۱۳٫۳۲
۲۴۲۰لاهیجان۱۲۰۱۵۲۳٫۳۳۱۹٫۳۱۰۱۴٫۴معدل ثبت نامی:۱۴/۶۶
۲۵۳۲آزاد تبریز۴۴٫۴۴سفید۶٫۶۷۱۳٫۳۳سفید۱۲٫۲۲
۲۷۲۹ازاد۲۹۰۰۶۲۶۶٫۶۶۱۶٫۹۹
۲۷۴۹ازاد مهاباد۳۵٫۵۵۱۴٫۴۴-۱٫۶۶-۱٫۶۶۰۲۰۱۶٫۷۸
۲۸۵۹ازاد گرگان۵۲٫۲۲سفیدسفید۰۱٫۷۵۶٫۶۷۱۷٫۲۶
۲۸۵۹آزاد سنندج۲۶٫۵۷۰۶٫۶۷۲۸٫۳۳-۳٫۵۶٫۶۷۱۰٫۷۹۱۶٫۱
۳۲۴۲ازاد۳۰سفید۱۳٫۳۱٫۶۷۱۲٫۲۸۸٫۸۹ــ۱۴
۳۴۵۶شمال – امل۲۷٫۷۸۲٫۲۲-۳٫۳۲۸٫۳۳سفید۲۵٫۵۶۱۰٫۰۹۳۱۴٫۹۱
۳۵۴۲ازاد۴۷-۲۰۰۲۷۱۲۱۵٫۳۸دانشجوی سال سوم کارشناسی بوده و به طور ازمایشی شرکت کرده.
۴۰۵۰بوشهر۲۲٫۲۲سفید۲۱٫۶۷۱۸٫۳۳سفید-۲٫۲۱
۴۳۹۴صنعتی شریف۱۱٫۱۱سفیدسفید۲۰۸٫۷۷-۲٫۲۱۱۸٫۳۵
۶۴۵۴غیرانتفاعی علم وفن ارومیه۲۲٫۲۲سفید-۱٫۶۶۰۳٫۵۱۱۲٫۲۲۶۱۴٫۸۷
۷۲۰۹۰۰۰۵۱۴٫۰۴۱۳٫۳۳۱۵٫۱۷

کارنامه و رتبه های قبولی ارشد عمران ۹۴
کارنامه و رتبه های قبولی ارشد عمران ۹۴

پاسخ دهید