آموزش کنترل پروژه MS Project نیاز امروز مهندسین :

شاید در سالهای گذشته نیاز به اموزش کنترل پروژه به مانند امروز احساس نمیشد اما در چند سال اخیر اوضاع تغییر کرده ، با توجه به نیاز روز افزون بازار و پیچیدگی پروژه ها نیاز به نیروی انسانی کارامد و متخصص در این زمینه هر روز بیشتر احساس میشود.

آموزش کنترل پروژه اصلاً به چه دردی میخوره ؟

  1.  مدیریت پروزه های عمرانی
  2. تعیین تعداد نیروی انسانی و تجهیزات
  3. تعیین مدت زمان هر فعالیت عمرانی
  4. تعریف تخصیص منایع و میزان پیشرفت پروژه در فواصل زمانی
  5. تعیین میزان درامد ها و هزینه ها مشخص کردن سود ده بودن یا زیان دادن پروژه

میز msp

 

پروژه راهسازی MS-Project