بخشنامه نحوه تعدیل احادبهای پیمان ها

به پیوست بخشنامه نحوه تعدیل (دستورالعمل جدید روش تعدیل احاد بهای پیمان‌ها)، از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، در 8 صفحه ابلاغ می‌گردد تا برای کارهای که پس از ابلاغ این بخشنامه مبادرت به اخذ پیشنهاد قیمت، به روش مناقصه یا ترک مناقصه، می‌شود ملاک عمل قرار گیرد.

درصورتی‌که دستگاه‌های اجرایی اسناد مناقصه‌ای را برای اخذ پیشنهاد قیمت در اختیار پیمانکاران قرار داده باشند، لازم است یک نسخه از این بخشنامه نحوه تعدیل و دستورالعمل پیوست ان را به‌عنوان دستورالعمل جایگزین دستورالعمل تعدیل قبلی برای انها ارسال دارند تا پیمانکاران پیشنهاد قیمت خود را بر این اساس ارائه نمایند. با توجه به اینکه در دستورالعمل پیوست، شاخص مبنای دوره سه ماهه مربوط به محاسبه فهرست‌های پایه حذف‌شده است بنابراین چنانچه در فاصله زمانی ابلاغ دو فهرست بهای پایه متوالی که معمولاً حدود یک سال است، تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت‌ها ایجاد شود؛ این سازمان ضرایب متناسبی را ابلاغ خواهد نمود تا با اعمال آن، برآورد هزینه کارها بهنگام شوند.

دانلود

تعاریف بخشنامه نحوه تعدیل احادبهای پیمان ها

شاخص رشته ای

عددی که متوسط تغییرات قیمت های واحد اقلام یک رشته از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را، نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

شاخص کلی

عددی که متوسط تغییرات قیمت های واحد اقلام تمامی فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را، نسبت به دوره پایه نشان می دهد.

شاخص مبنای پیمان

در مناقصه

یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که آخرین روز مهلت تعیین شده توسط کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در ان واقع شده است.

در ترک مناقصه

یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماه ای است که پیشنهاد پیمانکار به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده است.

شاخص دوره انجام کار

شاخص دوره انجام عملیات اجرایی، مربوط به آن دوره

کارکرد دوره

مبلغ کارهای انجام شده طی ان دوره، شامل عملیات اجرایی، مصالح پایکار و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه

ضرییب تعدیل

ضریبی که از رابطه زیر به دست می اید

کارهای جدید

کارهایی که پس از انعقتد پیمان، در حین اجرای عملیات و در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود و برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بهای منظم به پیمان پیش بینی نشده است