دانلود کتاب رفتار خاک در ژئوتکنیک لرزه ای – ایشی هارا

در این مطلب برای شما لینک دانلود کتاب رفتار خاک در ژئوتکنیک لرزه ای – ایشی هارا با نام انگلیسی Soil behaviour in earthquake geotechnics. Ishihara قرار داده شده است. این کتاب از منابع اصلی درس دینامیک خاک در مقطع ارشد رشته ژئوتکنیک و زلزله است. در زمینه رفتار خاک ژاپنی‌ها سابقه طولانی داشته و رفرنس های آ‌ن‌ها از منابع اصلی به شمار می رود.

دانلود کتاب رفتار خاک در ژئوتکنیک لرزه ای

 کتاب رفتار خاک در ژئوتکنیک لرزه ای

خلاصه کتاب:

خصوصیات ژئوتکنیکی و رفتار خاک‌ها در خلال زلزله از اهمیت، تنوع و پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است. این امر بدان علت است که هم خاک‌ها از نظر بافت و ساختار دارای تنوع خاصی بوده و هم بارگذاری‌های دینامیکی ناشی از زلزله ازلحاظ دامنه، مدت و محتوی فرکانسی طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد. لذا در مناطق و کشورهای دارای پتانسیل لرزه‌خیزی بالا، شناخت ویژگی خاک‌ها در زمان زلزله که در این کتاب تحت عنوان «رفتار لرزه‌ای خاک‌ها» معرفی‌شده است، دارای حساسیت و جایگاه ویژه‌ای است.

این موضوع در ارتباط با تأسیسات هسته‌ای، سدها، نیروگاه‌ها و سازه‌های بلند اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. کشور ژاپن با پتانسیل لرزه‌خیزی بالا و بیشترین زلزله سالانه، از دیرباز با انواع پدیده‌ها و مخاطرات ژئوتکنیک لرزه‌ای مواجه بوده و از این ناحیه آسیب‌های زیادی دیده است. به همین دلیل در طی سال‌های اخیر مطالعات گسترده‌ای را در این زمینه انجام داده و نتایج باارزشی نیز به دست آورده است. کتاب حاضر که حاصل مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های گسترده‌ای در این زمینه بوده و توسط «ایشی هارا» به رشته تحریر درآمده، از خصوصیات و ویژگی‌های خاصی برخوردار است که آن را از سایر منابع متمایز می‌سازد. اتکا و استناد به اطلاعات و داده‌های میدانی وسیع حاصل از زلزله‌های گذشته، تعیین روابط میان نتایج مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی در بارگذاری‌های سیکلی و تمرکز ژرف و همه جانبه بر خصوصیات دینامیکی و رفتار لرزهای خاک‌ها بخشی از این ویژگی‌ها است.