دانلود کتاب رفتار خاک در ژئوتکنیک لرزه ای – ایشی هارا

در این مطلب برای شما لینک دانلود کتاب رفتار خاک در ژئوتکنیک لرزه ای از ایشی هارا با نام انگلیسی Soil behaviour in earthquake geotechnics. Ishihara قرار داده شده است. این کتاب از منابع اصلی درس دینامیک خاک در مقطع ارشد رشته ژئوتکنیک و زلزله است. در زمینه رفتار خاک ژاپنی‌ها سابقه طولانی داشته و رفرنس های آ‌ن‌ها از منابع اصلی به شمار می رود.

دانلود کتاب رفتار خاک در ژئوتکنیک لرزه ای – ایشی هارا

 کتاب رفتار خاک در ژئوتکنیک لرزه ای

خلاصه کتاب:

خصوصیات ژئوتکنیکی و رفتار خاک‌ها در خلال زلزله از اهمیت، تنوع و پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است. این امر بدان علت است که هم خاک‌ها از نظر بافت و ساختار دارای تنوع خاصی بوده و هم بارگذاری‌های دینامیکی ناشی از زلزله از لحاظ دامنه، مدت و محتوی فرکانسی طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد. لذا در مناطق و کشورهای دارای پتانسیل لرزه‌خیزی بالا، شناخت ویژگی خاک‌ها در زمان زلزله که در این کتاب تحت عنوان «رفتار لرزه‌ای خاک‌ها» معرفی‌شده، دارای حساسیت و جایگاه ویژه‌ای است.

این موضوع در ارتباط با تأسیسات هسته‌ای، سدها، نیروگاه‌ها و سازه‌های بلند اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. ژاپن با پتانسیل لرزه‌خیزی بالا، از دیرباز با انواع پدیده‌ها و مخاطرات ژئوتکنیک لرزه‌ای مواجه و آسیب‌های زیادی دیده است. به همین دلیل در طی سال‌های اخیر مطالعات گسترده‌ای را در این زمینه انجام داده و نتایج باارزشی نیز به دست آورده است. کتاب حاضر که حاصل مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های گسترده‌ای در این زمینه بوده و توسط «ایشی هارا» به رشته تحریر درآمده، از خصوصیات و ویژگی‌های خاصی برخوردار است که آن را از سایر منابع متمایز می‌سازد. اتکا و استناد به اطلاعات و داده‌های میدانی وسیع حاصل از زلزله‌های گذشته، تعیین روابط میان نتایج مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی در بارگذاری‌های سیکلی و تمرکز ژرف و همه جانبه بر خصوصیات دینامیکی و رفتار لرزهای خاک‌ها بخشی از این ویژگی‌ها است.