شبکه اموزش

0

ازمایش اسلامپ – فیلم

ازمایش اسلامپ – فیلم مقدمه : بر طبق تعریف ACI روانی بتن یعنی قابلیت بتن یا ملات تازه مخلوط شده…

0

میز زلزله چیست ؟

میز زلزله چیست ؟ اصطلاح میز زلزله در مراکز تحقیقاتی مرتبط با زلزله و سازه، به میزهایی گفته می‌شود که…