برنامه انالیز مصالح

برنامه آنالیز مصالح تمام محاسباتی را که مربوط به مقدمه فصل 28 فهرست‌بها ابنیه از قبیل تناژ سیمان، تناژ اجر و تناژ مصالح سنگی است را انجام می‌دهد. کافی است ایتم به ایتم مشخصات را به فرمول موردنظرتان بدهید تا تناژ مصالحتان بدست بیاید و سپس جمع بزنید.

دقت کنید آنالیز مصالح در جهت فهرست‌بهای ابنیه تنها برای آهن‌آلات (فصل هفتم و نهم)، قطعات فولادی سرد گالوانیزه شده، سیمان، اجر، اسفالت، جدول‌های بتنی پیش‌ساخته ماشینی پرسی، کفن‌پوش‌های بتنی پیش‌ساخته، مصالح سنگی برحسب مورد بر اساس ردیف‌های فصول پرداخت می‌شود و برای سایر مصالح هیچ‌گونه هزینه حمل جداگانه‌ای پرداخت نخواهد شد. در کتاب متره برآورد کاربردی به‌صورت پروژه محور ایتم به ایتم روند آنالیز مصالح یک ساختمان را انجام دادیم که می‌توانید سرفصل‌های کتاب را مشاهده کنید. امیدواریم که این برنامه کوچک به‌عنوان مکملی برای نرم‌افزار متره برآورد نگاه عمران و کارهای متره برآورد شما کمک کند. این برنامه را به‌صورت رایگان ازاینجا دانلود کنید

 

 

برنامه انالیز مصالح

دانلود