روش‌های اجرایی و ساخت برای انواع سازه‌های فولادی، بتنی و مسائل مرتبط در این شاخه مورد بررسی قرار می‌گیرد.