بخشنامه سرجمع سال 96

در مقدمه بخشنامه سرجمع چنین آمده است که به منظور تسهیل و تسریع در امور اجرائی کارهای ساختمانی که سطح زیر بنای آنها تا ده هزار متر مربع است پیمان همسان پیوست «بخشنامه فوق» باید با تامین مراتب زیر مورد استفاده قرارگیرد که شرایط کاربرد آن را مشخص می‌کند. این بخشنامه از تاریخ 1396/7/1، جایگزین بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/2/4با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به‌صورت سرجمع می‌شود.

  • دستورالعمل انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختمانی به صورت سرجمع سال 96
  • اصلاحيه دستورالعمل انعقاد پيمان اجرای كارهای ساختمانی به صورت سرجمع 97
  • بخشنامه قبلی سال 89

دامنه کاربرد بخشنامه سرجمع

دستگاه‌های اجرایی به تشخیص خود در قراردادهای اجرای ساختمان با سطح زیربنای بیشتر از 4000 مترمربع نیز می‌توانند از این روش برای انعقاد پیمان استفاده کنند. در این صورت رعایت تمام ضوابط و مقررات مربوط به این بخشنامه الزامی است. در صورت تأمین نشدن زمین و محل اجرای پروژه، نقشه‌ها، نبود حداقل 30 درصد اعتبار هزینه کار در حساب دستگاه مناقصه‌گزار قبل از برگزاری مناقصه و پیش‌بینی نشدن اعتبار لازم در بودجه سنواتی، انعقاد پیمان (حتی به روش پرداخت بر اساس فهرست‌بها) مجاز نیست.

در موارد موجهی که اجرای این بخشنامه برای کارهای کمتر از 4000 مترمربع امکان‌پذیر نباشد، پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ارائه گزارش توجیهی و مستندات لازم، استفاده از روش فهرست بهایی، در طرح‌های ملی پس از تصویب امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و در طرح‌های استانی با تصویب شورای فنی استان امکان‌پذیر است.

این مطلب را از دست ندهید:  بخشنامه نحوه تعدیل آحادبهای پیمان ها

اصلاحيه دستورالعمل انعقاد پيمان اجرای كارهای ساختمانی

به منظور اعمال رویه یکسان و ایجاد تسهیل در اجرای پروژه‌های ساختمانی، رعایت موارد زیر برای پیمانهایی که ارجاع کار آن بعد از ابلاغ این بخشنامه باشد الزامی است.