تهیه پرینت از برنامه زمانبندی با msp 2016

یکی از سوالات رایجی که اکثر مهندسان کنترل پروژه دارند تهیه پرینت از برنامه زمانبندی با msp 2016 هستش که ما این نکته مهم و کاربردی رو در غالب یک فیلم کوتاه تولید کردیم و شما میتوانید مشاهده کنید.