دانلود برنامه زمان بندی پروژه سد سازی

در ادامه این مطلب برای یک نمونه برنامه زمان بندی پروژه سد سازی برای دانلود قرار داده شده است. با توجه به شرایط خاص اجرا در هر پروژه عمرانی، مطالعه از این دست فایل‎ها در تهیه زمان بندی مفید است. همچنین می‌توانید در بخش کنترل پروژه سایت آموزش‌های متنوعی در این زمینه مشاهده کنید.

دانلود برنامه زمان بندی پروژه سد سازی

برخی از فعالیت های صورت گرفته در برنامه زمان بندی پروژه سد سازی

 • تجهیز و برچیدکارگاه
 • سیستم انحراف آب
 • عملیات اجرایی بدنه سد
 • احداث دیوار آب بند
 • عملیات اجرایی گالری های تزریق و تزریقات پرده آببند
 • عملیات اجرایی سر ریز
 • مجموعه سازه های سیستم های آب رسان
 • فعالیت های متفرقه
 • عملیات اجرایی سازه تخلیه کننده تحتانی
 • آبگیری مرحله اول
 • آبگیری مرحله دوم

منظور از برنامه زمان بندی چیست؟

جدول زمانی یا برنامه زمانی، در مدیریت پروژه، فهرستی از نقاط عطف پروژه، فعالیت‌ها و اقلام تحویلی است، که اغلب با تاریخ آغاز و پایان فعالیت‌ها در نظر گرفته و درج می‌شوند. در اغلب موارد این آیتم‌ها را بر اساس تخصیص منابع، بودجه و مدت زمان، با اتصال به وابستگی‌ها و رویدادهای برنامه‌ریزی شده در جدول مورد نظر وارد می‌کنند. جدول و برنامه زمان‌بندی، همچنین ترتیب انجام فعالیت‌های پروژه از ابتدای کار تا خاتمه پروژه، عوامل مهمی در تعیین روش کار بشمار می‌آیند. موقتی بودن به معنای محدود بودن زمان انجام پروژه است و این یعنی شروع اجرای پروژه در یک‌زمان مشخصی و اتمام آن در یک‌زمان معین است. اهمیت زمان‌‌بندی اینجا مشخص می‌شود.

آشنایی با آموزش های کنترل پروژه MSP نگاه عمران

همکاران ارجمند همانطور که می دانید دانش و تسلط شما بر کنترل پروژه و تهیه برنامه زمان بندی در پروژه های عمرانی از مهارت ها و ملزوماتی است که امتیاز ویژه ای به شما به عنوان مهندس عمران در هر جایگاهی که هستید می بخشد. در بخش کنترل پروژه سایت نگاه عمران آموزش های تخصصی با توجه به نیاز شما در پروژه های تهیه شده است تا از هر نظر نیاز شما تامین گردد.