دانلود کتاب دینامیک خاک کرامر

در این مطلب برای شما لینک دانلود کتاب دینامیک خاک کرامر تحت عنوان مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌ای در انتهای مطلب قرار داده شده است. این کتاب یکی از منابع اصلی درس دینامیک خاک در مقطع کارشناسی ارشد گرایش ژئوتکنیک و زلزله است. در ادامه سرفصل های این کتاب به صورت خلاصه آورده شده است.

دانلود کتاب دینامیک خاک کرامر

سرفصل های کتاب دینامی خاک – کرامر

کتاب دینامیک خاک کرامر (مهندسی زلزله ژئوتکنیکی) شامل ۱۲ فصل و ۶۷۳ صفحه به زبان انگلیسی و در آن به مباحث زیر پرداخته شده است:

 • فصل اول: مقدمه ای بر مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای
  • روانگرایی
  • زمین لغزش
  • زمن لرزه های تاریخچه ای قابل توجه
 • فصل دوم: لرزه شناسی و زلزله
  • ساختار درونی زمین
  • گسل ها
  • منابع فعالیت های لرزه ای
  • اندازه زمین لرزه ها
 • فصل سوم: حرکت زمین
  • اندازه گیری حرکت
  • پارامترهای حرکت زمین
  • تخمین پارامترهای حرکت زمین
 • فصل چهارم: آنالیز خطرپذیری لرزه ای
  • تشخیص و ارزیابی منابع لرزه خیزی
  • آنالیز خطرپذیری لرزه ای قطعی
 • فصل پنجم: انتشار موج
  • موج در جسم نیمه بی نهایت
  • موج در جسم های لایه ای
 • فصل ششم: مشخصه های دینامیکی خاک
 • فصل هفتم: آنالیز پاسخ زمین
 • فصل هشتم: تاثیر موضعی محل و طراحی حرکت های زمین
 • فصل نهم: روانگرایی
 • فصل دهم: پایداری لرزه ای شیب
 • فصل یازدهم: طراحی لرزه ای دیوار حائل
 • فصل دوازدهم: بهبود خاک برای خطرهای لرزه ای