دستورالعمل نحوه تعدیل احاد بهای پیمان‌ها

یکی از بخشنامه های بسیار مهم که علاوه برفهم ان نیاز به محاسبات ریاضی دارد. دستورالعمل نحوه تعدیل در ارتباط با قراردادها و پیمانهای مطالعه طراحی، نظارت ، ساخت و اجرا ، بروز درآوردن تعرفه خدمات مهندسی و قیمت پیمانهای ساخت و اجرا در زمان واقعی انجام کار است.

دانلود دستورالعمل تعدیل آحاد بهاء پیمانها سال 82

پرسش و پاسخ بخشنامه تعدیل

دامنه کاربرد دستورالعمل نحوه تعدیل احاد بهای پیمان‌ها

دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها به شماره بخشنامه 101/173073 که به تصویب شورایعالی فنی رسیده است و از نوع گروه اول (لازم الاجرا) می باشد، در مورخ 1382/09/15 به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران در 8 صفحه ابلاغ گردید تا برای کارهایی که پس از ابلاغ این بخشنامه مبادرت به أخذ پیشنهاد قیمت، به روش مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه، می شود ملاک عمل قرار گیرد.

شایان ذکر است که این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 54/2080-1/9706 مورخ 1370/06/23 گردیده است.

پرسش و پاسخ پیرامون مفاد بخشنامه های تعدیل و مابه التفاوت

همچنین به منظور استفاده شما همکاران گرامی و دانشجویان عزیز، مجموعه پرسش و پاسخ پیرامون مفاد بخشنامه های تعدیل و مابه التفاوت که مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نیز می باشد و توسط انتشارات این سازمان در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است، به پیوست تقدیم حضور دوستان و همراهان گرامی قرار می گیرد