ساخت ستون باکس – نحوه ساخت و مونتاژ Box ساختمانی

ساخت ستون باکس دارای دو بال و دو جان می‌باشد. این نوع پروفیل در اکثر سازه‌های ساختمانی اسکلت فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به عدم امکان دسترسی به‌داخل ستون پس از بسته شدن  آن و در نتیجه عدم امکان جوش‌کاری سخت‌کننده‌های داخلی آن در مرحله مونتاژ اولیه، یک وجه از چهار وجه ستون نباید مونتاژ شود.

مراحل ساخت ستون باکس

 1. ابتدا یک قالب یا فیکسچر مناسب بر روی یک شاسی ساخته می‌شود. در اینجا مونتاژ بر روی یک بال انجام می‌شود و دو جان ستون مطابق نقشه‌های کارگاهی با رعایت فاصله آن‌ها از لبه بال، روی بال زیرین مونتاژ می‌شوند (در فیلم به‌خوبی نمایش داده‌شده است).
 2. جهت مونتاژ دو وجه جان روی بال زیرین، ابتدا تعدادی ورق‌های کوچک که به‌صورت گونیا بریده‌شده‌اند. از داخل، روی بال، خال‌جوش به نحوی که دو ورق جان پس از چسبیدن به‌ آن‌ها در محل نهایی خود قرارگرفته باشد. لازم به ذکر است این ورق‌های کوچک پس از تکمیل مونتاژ ورق‌های جان برداشته شده و جهت ساخت ستون‌های بعدی به کار می‌روند. پس از مونتاژ ورق‌های جان روی بال، باید این ورق‌ها روی بال گونیا شوند که این امر توسط مونتاژکار به‌وسیله ابزار مناسب نظیر گوه، پتک آهنگری و گونیا انجام می‌شود.
 3. ورق‌های سخت‌کننده نیز در این مرحله مطابق نقشه‌های کارگاهی در داخل ستون باکس (که اکنون به‌صورت یک مقطع U شکل است) مونتاژ می‌شود. این کار با رعایت اضافه طول مناسب جهت جمع شدگی پس از جوش‌کاری که متناسب با ضخامت ورق و اندازه جوش بال به ‌جان است، صورت می‌گیرد.
 4. در ستون‌های باکس در حالت U شکل، جهت جلوگیری از تغییر شکل و ناگونیایی جان و بال نسبت به هم از میله‌های مهاری در سرتاسر طول ستون استفاده می‌شود. این کار از ناحیه داخل ستون به نحوی انجام می‌شود که دو جان نسبت به هم و نسبت به بال ستون مهار شده باشد.

مونتاژ وجه چهارم

پس از تکمیل جوش سخت‌کننده‌های داخل ستون‌های باکس، نوبت مونتاژ وجه چهارم  این ستون‌ها می‌رسد. قبل از مونتاژ وجه چهارم باید کلیه جوش‌های داخل ستون مورد بازرسی و تأیید مهندس ناظر یا بازرس جوش ساختمان قرار گرفته و پس از تأیید، مونتاژ وجه چهارم مجاز می‌باشد. تاب‌گیری و صاف کردن ورق وجه چهارم قبل از مونتاژ الزامی می‌باشد. مونتاژ وجه چهارم در این نوع ستون‌ها عموماً به یکی از دو روش زیر انجام می‌شود.

روش اول

 •  ورق وجه چهارم کامل بندزنی و جوش شده و جهت اتصال به سخت‌کننده‌های داخلی از جوش کام استفاده می‌شود.
 • محل قرارگیری سخت‌کننده‌ها در زیر وجه چهارم توسط مونتاژ کار مربوطه با دقت اندازه‌گیری شده و روی ورق خط‌کشی می‌شود.
 • ابعاد و شکل درز جوش کام مطابق نقشه‌ها و آیین‌نامه می‌باشد.
 • کلیه برش‌ها باید توسط برش خودکار و با دقت انجام شود.

روش دوم

 • وجه چهارم باید به‌طور کامل به لبه‌های جان چسبیده و نسبت به آن‌ها گونیا باشد.
 • می‌توان با یک قطعۀ U شکل و گوه، وجه چهارم را تا حد ممکن به لبه‌های جان ستون چسباند.
 • در صورتی که لبه‌های درز جوش کام، نیاز به سنگ‌زنی داشته باشد، باید قبل از مونتاژ کامل، عملیات سنگ‌زنی و آماده‌سازی لبه روی آن انجام شود.
 • وجه چهارم ستون به‌صورت تکه تکه در حدفاصل میان ترازهای ستون روی U مونتاژ شده به نحوی که ورق‌های سخت‌کننده را بتوان به آن از داخل جوش‌کاری نمود.
 • عموماً این روش در مورد مقاطع بزرگ کاربرد دارد.
 • اتصال ورق‌های بال به‌هم نیز به‌صورت شیاری با ورق پشت‌بند انجام می‌شود.
 • کلیه موارد در خصوص گونیا بودن این وجه نسبت به ستون که در روش اول گفته شد در این مورد نیز صادق است.

این مطلب را از دست ندهید: ساخت ستون دوبل