طراحی فیلتر سدهای خاکی

در این مطلب چند منبع بسیار کامل در مورد طراحی فیلتر سدهای خاکی به شما معرفی می‌شود که در کتاب‌های مرجع فارسی با این جزئیات به آن پرداخته نشده است. حتما می‌دانید که معیار طراحی فیلتر در واقع بازه‌ بین دو منحنی S شکل در جدول دانه بندی خاک است. متاسفانه در ترجمه های فارسی کتب مرجع از این بخش به سرعت عبور کرده و نحوه صحیح پیدا کردن نقاط کلیدی برای ترسیم نمودارها را توضیح نداده‌اند. در ادامه جزوه ای آورده شده که با ذکر چندین مثال به توضیح آن پرداخته است.

معرفی جزوات طراحی فیلتر در سدهای خاکی

  • جزوه اول مقاله‌ای فارسی مربوط به طراحی فیلتر سد مخزنی پلرود ارائه شده در کنفرانس بین المللی است. حل تشریحی گام به گام و رسم گراف از ویژگی‌های خوب این مقاله است.
  • جزوه دوم مربوط به آموزش طراحی ریپ رپ (RIP RAP) از دانشگاه ابوعلی‌سینا است.
  • جزوه سوم، مقاله‌ای در مورد تعیین معیار طراحی فیلتر سدهای خاكی و سنگریز برای هسته مركزی متشكل از مصالح با دانه بندی مخلوط است.
  • عنوان جزوه چهارم کاربرد ژئوتکستایل به عنوان فیلتر در سدهای خاکی است.

این مطلب را از دست ندهید: دانلود جزوات سدهای خاکی


پکیج آموزش تکلا استراکچر