نشریه 289 – راهنمای روش محاسبه تعدیل

جزوه حاضر که در قالب نشریه 289 با عنوان راهنمای روش محاسبه تعدیل احاد پیمان ها که از طرف سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است با تشریح روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها، علاوه بر آموزش علاقه مندان با هدف یکسان سازی برداشت موضوعی دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران را در ایجاد رویه ای واحد برای محاسبات، صرفه جویی در زمان را دنبال می‌کند.

تعدیل در لغت به معنی معتدل کردن، متعادل کردن، به حد وسط آوردن، تقسیم کردن از روی عدالت و در حرفه مهندسی، در ارتباط با قراردادها و پیمان‌های مطالعه، طراحی، نظارت، ساخت و اجرا، به روز در آوردن خدمات مهندسی و قیمت پیمان‌های ساخت و اجرا در زمان واقعی انجام کار است.

این مطلب را از دست ندهید: اکسل شاخص های تعدیل

سرفصل های نشریه 289

این نشریه ۲۸۹ راهنمای محاسبه تعدیل شامل ۸۸ صفحه و پنج مرحله و تعدادی پیوست است که در سال ۱۳۸۳ منتشر شده و در آن به مباحث زیر پرداخته شده است.

مرحله اول : مرحله برآورد

 • کارهایی که بر اساس قیمت های واحد پایه برآورد می شود
 • کارهایی که فهرست بهای واحد پایه برای آنها ابلاغ نشده است
 • کارهای ویژه
 • کارهای دارای بخش ارزی

مرحله دوم : مرحله تهیه و آماده سازی اسناد و مدارک برای اخذ پیشنهاد قیمت

 • کنترل های لازم
 • تعیین دوره شاخص مبنا
 • تعیین نوع شاخص ها برای محاسبه تعدیل
 • شرایط عمومی پیمان و تعدیل

مرحله سوم : مرحله پس از دریافت پیشنهادها و قبل از انعقاد پیمان

 • درصد پیشنهادی پیمانکار منتخب از طریق مناقصه
 • درصد پیشنهادی پیمانکار منتخب از طریق ترک مناقصه
 • رعایت ماده (۲۹-ه) شرایط خصوصی پیمان

مرحله چهارم : مرحله پس از انعقاد پیمان و شروع کار تا تحویل موقت

مرحله پنجم : مرحله پس از تحویل موقت