وصله ستون ها، نحوه نصب و اجرا

سازه‌های فولادی را اغلب در چندین طبقه احداث می‌کنند. طول نیمرخ‌های نورد شده برای ساخت ستون محدود است. با در نظر گرفتن بار وارده و دهانه‌ی بین ستون‌ها و نحوه‌ی قرار گرفتن ستون‌های کناری، مقاطع مختلفی برای ساخت ستون‌ها به دست می‌آید. ممکن است در هر طبقه، ابعاد مقطع ستون با طبقه دیگر تفاوت داشته باشد؛ بنابراین، برای طویل کردن ستون‌ها از وصله ستون استفاده می‌کنند.

محل درز وصله ستون ها

محل مناسب برای وصله ستون‌ها به هنگام طویل کردن آن‌ها طبق توصیه مقررات ملی ساختمان ویرایش 92 :

  1. در کلیه ستون‌های باربر و غیر باربر جانبی لرزه‌ای محل درز وصله در بالا و پایین وصله نباید از 1200 میلی‌متر به بال متصل به ستون نزدیک‌تر باشد.
  2. در مواردی که جوش درز لب‌به‌لب ورق‌های بال یا جان ستون در کارخانه به‌صورت نفوذی کامل انجام می‌شود، این فاصله را می‌توان تا 600 میلی‌متر کاهش داد.
  3. در نیم‌طبقه‌ها، چنانچه ارتفاع طبقات از 2.4 متر کمتر باشد، اعداد فوق را می‌توان تا نصف تقلیل داد.

(برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه 207 آیین‌نامه مراجعه کنید) این ارتفاع کمترین اندازه‌ای است که ازنظر دسترسی به محل اجرای جوش و نصب اتصالات موردنیاز برای ادامه ستون یا اتصال بادبندی لازم است.

این مطلب را از دست ندهید: بتن ریزی سقف ها

نحوه نصب وصله ستون ها

  • سطح تماس دو ستون را به‌خوبی گونیا و با سنگ زدن صاف می‌نمایند تا در تماس با یکدیگر یا صفحه‌ی وصله قرار گیرد.
  • درصورتی‌که پروفیل دو ستون یکسان نباشد، باید اختلاف نمره دو ستون را با گذاردن صفحات لقمه (هم سو کننده) در ابتدای ستون فوقانی را پر نمود و سپس ورق وصله را نصب‌کرده و جوش لازم را انجام داد. اگر ابعاد مقطع دو نیمرخ که به یکدیگر متصل می‌شوند تفاوت زیاد داشته باشد، به‌طوری‌که قسمت بزرگی از سطح ان دو در تماس با یکدیگر قرار نگیرد، در این صورت باید یک صفحه تقسیم فشار افقی در بین دونیم رخ قرار داد.
  • این صفحه معمولاً باید ضخیم انتخاب شود تا بتواند بدون تغییر شکل زیاد، عمل تقسیم فشار را انجام دهد.
  • کلیه ابعاد و ضخامت صفحه و مقدار جوش لازم را باید محاسبه کرد و بر اساس نقشه‌های اجرایی انجام داد.