پاسخنامه آزمون نظام مهندسی بهمن 97

آزمون نظارت، محاسبات و اجرا در روزهای 11 و 12 بهمن ماه برگزار شد. در ادامه این مطلب شما می‌توانید دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون نظام مهندسی بهمن 97 را به همراه پاسخنامه دانلود کنید. معمول است پس از اتمام آزمون نظام مهندسی، موسسات آموزشی اقدام به حل سوالات و ارائه پاسخنامه می‌کنند. نگاه عمران تلاش می‌کند پاسخنامه‌های مختلف را گردآوری کرده و در ذیل این مطلب قرار دهد.

دفترچه سوالات به دلیل آنکه توسط خود داوطلبین با عکس برداری از صفحات برای ما ارسال می‌شود کیفیت پایینی دارد و نسخه رسمی ارائه شده توسط نظام مهندسی نیست. معمولاً نسخه رسمی چند هفته بعد از تاریخ برگزاری رسمی آزمون توسط سایت نظام مهندسی همراه با کلید آن منتشر می‌شود.

پاسخنامه رشته عمران آزمون نظام مهندسی بهمن 97

همانطور که اشاره شد پس از اتمام آزمون نظام مهندسی، موسسات مختلف اقدام به حل سوالات و ارائه پاسخنامه کرده تا داوطلبین وضعیت خود را در آزمون بسنجند. گفتنی است این دفترچه‌ها، پاسخنامه رسمی سازمان نظام مهندسی نیستند و الزاماً تمام جواب‌ها مورد تأیید نبوده و داوطلبان باید تا انتشار کلید رسمی ارائه شده توسط سازمان نظام مهندسی منتظر بمانند.

  • پاسخنامه نظارت، اجرا و محاسبات | موسسه جهش | دانلود