کارنامه ارشد عمران 97 – ( 18 کارنامه )

تجربه نشان داده است که با مقایسه آزمون هر سال با آزمون سال های گذشته می توان تخمین مناسبی از رتبه بدست آورد. به همین منظور در اینجا برای شما 18 نمونه کارنامه ارشد عمران 97 به همراه رتبه محل های پذیرفته شده ( در اینجا ) برای شما اماده کرده ایم تا به ارزیابی عملکرد خود بپردازید.

 

علت تفاوت درصدها در آزمون های سال های مختلف

هر سال آزمون كارشناسي ارشد با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. به همین منظور ممکن است یک سال دانشجویی با میانگین درصد ۳۸ رتبه حدود ۱۰۰ به دست آورد ولی در آزمون دیگری با میانگین درصد ۳۳ این رتبه به دست بیاید. بنابراین متوجه می شوید چیزی که تعیین کننده می باشد رتبه نیست بلکه رتبه شما در برابر رتبه دیگر دانشجویان می باشد به همین منظور مسئله تراز به كمك می کند تا تاثیر سادگی یا دشواری آزمون از بین برود. زیرا در تراز درصدهای بهترین فرد با درصدهای شما مقایسه می شود. ماكزيمم تراز هر فرد ۱۰۰۰۰ مي­باشد كه ۸۰% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و ۲۰% آن مربوط به معدل است. البته یافتن تراز کار شما نیست زیرا باید درصد خام تمام افراد در دسترس باشد.

 

کارنامه ارشد عمران 97 – ( 18 کارنامه )

رتبه زبان عمومي وتخصصي رياضيات مكانيك جامدات مكانيك خاك و پي سازي مكانيك سيالات و هيدروليك  فولاد- بتن – راهسازي و روسازي معدل موثر
166 47.78 37.78 10.53 43.33 35.09 25.56 17.98
172 26 0 14 70 74 20 17.06
206 69 20 0 42 69 17 14.17
212 55 0 25 37 57 22 17.79
261 47.78 0 31.48 50 45.61 8.89 17.34
275 45.56 0 31.48 33.33 57.89 13.33 16.99
320 54.44 4.44 19.3 46.67 38.6 26.67 16.7
557 8.89 6.67 24.07 46.67 50.88 5.56 18.68
559 65 5 30 55 15 14.6
628 66.67 20 1.85 40 19.3 6.67 16.46
712 51.11 17.78 5.56 23.33 15.79 10 18.77
957 42.22 2.22 -1.84 46.67 38.6 0 14.68
1019 76.66 0 0 40 0 0 18.35
1240 42.22 2.2 10.5 21.6 22.8 15.5 12.3
1309 10 0 16.67 33.33 21.05 6.67 17.32
1880 20 20 -11 15 30 7 14.25
2289 11.11 0 0 38.33 12.28 12.22 16.33

این مطلب را از دست ندهید :  نمونه کارنامه ارشد عمران

 


  • کارنامه ارشد عمران 97
  • کارنامه ارشد عمران 97
  • کارنامه ارشد عمران 97