کرم بندی چست؟

شیب بندی و کرم بندی ، کار ظریفی است که باید با دقت انجام شود. شیب بندی بیشتر برای حرکت و هدایت آب به صورتی که امکان تخلیه کافی داشته باشد برای فضاهای خارجی و داخلی مانند محوطه‌سازی، پیاده‌روسازی، حیاط سازی، شیب بندی، پشت‌بام، آب زیرگاه حمام، دستشویی و آشپزخانه به کار می‌رود. این اصول در آب‌ریزه‌ای بزرگ مانند آب‌ریزه‌ای همگانی، رختشوی‌خانه‌های شهرداری، مجاری آب و مجاری فاضلاب‌ها نیز اهمیت خاصی دارد. درمجموع باید به اصول هدایت و نوع شیب بندی توجه نمود که مختصات آن توضیح داده می‌شود.

درصد شیب

نحوه حرکت آب باید طوری باشد که از آغاز تا پایان، حرکت و تخلیه آب یا فضولات بدون مانع و سریع انجام شود که این درصد شیب برای هدایت و تخلیه آب کمتر و برای حرکت آب دارای فضولات باید بیشتر باشد. استاندارد شیب برای آب دارای فضولات حدود 3 درصد و برای هدایت آب‌های هرز و مشابه 2 درصد است که اگر این نکات رعایت شود اشکال فنی و تراکم و گرفتگی در مسیر بیش نخواهد آمد.

مصالح مورد استفاده

مصالح مورد استفاده به شرح زیر است:

مخلوط

استخوان‌بندی ماسه‌ای که دو دانه‌های ماسه را خاک ریزدانه پوشانده باشد و بیشتر جاهای خالی میان دانه‌های ماسه را پرکرده باشد، با آب پاشیدن و به هم زدن، مخلوط را نمناک ساخته و پخش می‌کنیم؛ سپس روی مخلوط نمناک غلتک می‌زنیم که متراکم شود. لایه زمانی متراکم می‌شود که اگر قلوه‌سنگی روی ان بی اندازند و از روی ان چرخ غلتک‌ها را عبور دهند قلوه‌سنگ بشکند و در سطح متراکم شده فرو نرود. بدیهی است که اگر ارتفاع لایه‌ریزی بیش از 25 سانتیمتر باشد سطح لایه ریخته شده را غلتک آجدار زده تا لایه رویی در لایه‌ریزی جا بیفتد و سپس عمل مخلوط ریزی را به‌طوری‌که شرح داده‌شده ادامه می‌دهیم.

بتن پوکه

این مسائل از نوع بسیار معمول و متداول است که علاوه بر مقاومت و سبکی ، هزینه‌ی کم‌تری نسبت به انواع دیگر دارد. مواد ترکیبی این بتن از سرباره کارخانه آهن‌گدازی تشکیل می‌شود که پس از سرد شدن سرباره به‌صورت حجمی بادکرده و دارای حفره‌های فراوان درنتیجه با وزن مخصوصی کم نسبت به سنگ معمولی بکار می‌رود. مصالح یادشده را خردکرده به‌صورت درشت‌دانه و ریزدانه و با اضافه کردن سیمان و آب درشیب سازی بام استفاده می‌کنند. لازم به یادآوری است که از سنگ‌های متخلخل سنگ‌پایی یا پوکه‌های سوخته زغال‌سنگ و کف جوش‌های کارخانه‌های اجر پزی نیز به‌صورت مصالح و دانه‌های ترکیبی برای بتن پوکه استفاده می‌شود.

بتن آلومینیاتی

چنانچه در بتن معمولی گرد آلومینیوم اضافه شود در زمان خودگیری بتن، براثر فعل‌وانفعالات شیمیایی حباب‌های هیدروژن متصاعد می‌شود که نشان‌دهنده و به وجود آورنده ازدیاد حجم بتن است. این عمل بتن را به‌صورت سنگ‌پایی یا حفره‌ای درآورده که وزن مخصوص بتن مصلح را از 220 کیلو به 900 تا 800 کیلوگرم در مترمکعب کاهش می‌دهد و درشیب بندی‌های قسمت‌های داخلی و پشت‌بام، فراوان استفاده می‌شود.

اجرای شیب بندی

حرکت شیب از کناره ها به طرف اب رو است و اب رو به دو صورت تعبیه می شود:

الف) آب رو در وسط پشت‌بام:

 •  طول شیب و ارتفاع نقاط مختلف محاسبه می‌شود.
 •  وسیله کرم گذاری ارتفاع چهارگوشه‌ی پشت‌بام مشخص می‌گردد.
 •  با ریسمان کشی در بین کرم‌ها عمل شمشه‌گیری انجام می‌شود.
 •  محل آب رو کرمی، مسطح و نازک گرفته می‌شود.
 •  به‌وسیله ریسمان کشی بین کرم‌های کناری و میانی آب رو شمشه‌گیری برای قسمت‌های شیب انجام می‌شود.
 •  متن‌های به دست آمده بین شمشه‌ها که (لچکی) گفته می‌شود با مصالح موردنظر پر می‌شود و با شمشه کش کردن سطح بین دو سطح شمشه سطح شیب‌دار موردنظر به دست می‌اید.
 •  با تکرار نکات یادشده در قسمت‌های دیگر سطح شیب بندی بام به دست می‌آید که آماده مراحل بعدی خواهد بود.

ب) ابروی ناودانی در گوشه ها:

چنانچه ناودانی در گوشه‌ها یا قسمت میانی و کناری باشد نوع شیب از وسط پشت‌بام به اطراف خواهد بود که تمامی اصول محاسبه شیب، کرم گیری، شمشه‌گیری، پرکرده متن‌ها به همان ترتیب که گفته شد انجام می‌شود.

ج) کرم بندی سرویس:

شیب در سرویس به‌ویژه در حمام به‌طرف کف شوی است و معمولاً محل کف شوی در وسط حمام پیش‌بینی می‌شود. عمل شیب بندی به‌وسیله‌ی کرم گیری و شمشه‌گیری به‌طرف کف شوی صورت می‌گیرد و با متن سازی بین شمشه‌های کف، آماده عایق‌کاری، سپس موزاییک فرش و یا نصب سرامیک می‌شود. بدیهی است چنانچه محل موردنظر توالت باشد کاسه توالت در محل خود و پایین‌تر از اطراف نصب‌شده به‌طوری‌که پس از فرش کف آب به‌راحتی و سریع به‌طرف کاسه توالت سرازیر می‌شود.

این مطلب را از دست ندهید : فیلم اجرای اپوکسی کف و موارد کاربرد

کرم بندی چهار طرفه:

 • دیواره‌ای یک‌نیمه را به‌اندازه تقریبی 2.5 * 2.5 متر به ارتفاع یک رج می‌چینند.
 • وسط و مرکز این کار کرمی به ارتفاع 2.5 سانتیمتر گذاشته می‌شود.
 • این کرم به گوشه‌های کار ریسمان کشیده می‌شود تا شیب موردنظر به دست می‌اید.
 • در راستای ریسمان شیب دار شمشه گذاشته می شود و با خاک دو نم، سطح شمشه ی شیبدار شمشه گرفته می شود.
 • شمشه اهنی یا چوبی از راستای شمشه گرفته می شود. متن شمشه ها با خاک دو نم پر شده سطح آن بوسیله ی شمشه اهنی یا چوبی شمشه کشی می شود و شیب چهار طرفه بوجود می اید.

کرم بندی چیست