اکسل فهرست بها 1401 برای تمام رشته ها

مطابق سال های گذشته نگاه عمران اولین سایتی است که اکسل فهرست بها 1401 را با بهترین کیفیت و بازبینی چندباره جهت محاسبات متره و برآورد، خدمت مهندسان عزیز ارائه می‌دهد. فهرست بها هر ساله در اواخر اسفند ماه توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده و نرخ قیمت خدمات و مصالح را برای سال جدید مشخص می‌کند. این قیمت ها طبق قانون محسابات عمومی کشور مبنای تهیه برآورد اولیه در طرح‌ های عمرانی و استفاده از آن الزامی است. سازمان برنامه و بودجه فهرست‌ بها را بصورت فایل PDF ارئه می‌دهد که فرمت آن برای انجام محاسبات ناکارآمد و لازم است به فرمت اکسل قابل ویرایش تبدیل گردد.

شما در ادامه می‌توانید تمام فهارست بهای منتشر شده سازمان برنامه و بودجه سال 1401 را با فرمت pdf دانلود کنید. همچنین اکسل فهرست بها 1401 برای تمامی رشته ها در قسمت پایین قابل تهیه است.

دانلود فایل‌های اکسل فهرست بها 1401

کلیک کنید

اکسل فهرست بهای تهیه شده توسط گروه مهندسی نگاه عمران چندین بار بازبینی شده و تغییرات در شرح ردیف ها و قیمت را با دقت انجام داده است. برای سهولت در پیدا کردن آیتم‌ها، قابلیت فیلتر بر اساس فصول نیز در این فایل‌ها در نظر گرفته شده است.

اکسل فهرست بها 1401

دانلود فهرست بها 1401 با فرمت PDF

ساختمان

راه و باند

 • دانلود فهرست بهای راه و باند 1401
 • دانلود فهرست بهای راهداری 1401
 • دانلود فهرست بهای نگهداری راه آهن 1401
 • دانلود فهرست بهای کارهای دریایی و ساحلی 1401
 • دانلود فهرست بهای نوار حفاری 1401

آب

 • دانلود فهرست بهای انتقال آب 1401
 • دانلود فهرست بهای توزیع آب 1401
 • دانلود فهرست بهای چاه 1401
 • دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی 1401
 • دانلود فهرست بهای سد سازی 1401
 • دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار 1401
 • دانلود فهرست بهای فاضلاب 1401
 • دانلود فهرست بهای توزیع آب روستایی 1401
 • دانلود فهرست بهای قنات 1401
 • دانلود فهرست بهای آبخیزداری 1401
 • دانلود فهرست بهای نگهداری آب شرب 1401
 • دانلود فهرست بهای نگهداری تاسیسات آب شرب
 • دانلود فهرست بهای تجهیزات آب و فاضلاب
 • دانلود فهرست بهای بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب سال 1401

فوق توزیع نیروی برق

 • دانلود خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق 1401
 • دانلود خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق 1401
 • دانلود پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق 1401
 • دانلود نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق و توزیع نیروی برق 1401
 • دانلود فهرست بها توزیع نیروی برق 1401

دانلود اکسل فهرست بها 1401

فهرست بها 1401 با فرمت اکسل توسط سایت نگاه عمران و همکاری سایت گروه مهندسی ساخت و اجرا تهیه و از لینک زیر قابل دریافت است.

آپدیت: اکسل‌هایی  که تا این لحظه در سایت ساخت و اجرا منتشر شده است (به مرور تکمیل می‌گردد).

 • اکسل فهرست راه سازی و راهداری در سایت ساخت و اجرا قرار گرفت.
 • ابنیه و مکانیک در سایت قرار گرفت.
 • فهرست برق و فوق توزیع قرار گرفت.
 • کلیه فهرست های رسته آب قرار گرفت.
 • پکیج تمامی رسته‌ها قرار گرفت.
 • اتمام فرایند تبدیل اکسل فهرست بهای سال 1401

دانلود فایل‌های اکسل فهرست بها 1401

کلیک کنید

تغییرات مهم فهرست بها ابنیه 1401

کلیات و برخی دستورالعمل ها در فهرست بهای سال 1401 تغییر یافت که تعدادی از آن‌ها به قرار زیر است.

ارائه ضریب منطقه در پیوست 4

تا پیش از این ضرایب منطقه بصورت بخشنامه مجزا منتشر می‌شد که در سال 1401 در قالب یک پیوست ارائه گردیده است.

پیش بینی محل صحیح ردیف های ستاره دار

در بند 2-1 صفحه اول فهرست‌بها جمله‌ای با این مضمون اضافه گردیده است.

هرگاه دستورالعملی برای پرداخت ردیف های ستاره دار مورد نیاز باشد، متن لازم تهیه و به انتهای الزامات فصل مربوط با شماره جدید اضافه می شود.

ضریب بالاسری در فهرست بها 1401

در فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۱، انتخاب ضریب بالاسری به شرح ذیل ملاک عمل است.

 1. در صورتی که طرح عمرانی و روش واگذاری کار به طریق مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه بوده، ضریب بالاسری ملاک عمل برابر ۱.۳ می باشد.
 2. در صورتی که طرح عمرانی و روش واگذاری کار به طریق ترک تشریافت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار ناشی از فرآیند مناقصه بوده، ضریب بالاسری ملاک عمل برابر ۱.۲ می باشد.
 3. در مقابل صورتی که طرح غیرعمرانی و روش واگذاری کار به طریق مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه ناشی از انحصار فرآیند مناقصه بوده، ضریب بالاسری ملاک عمل برابر ۱.۴۱ می باشد.
 4. در صورتی که طرح غیرعمرانی و روش واگذاری کار به طریق ترک تشریافت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار ناشی از فرآیند مناقصه بوده، ضریب بالاسری ملاک عمل برابر ۱.۳ می باشد.

مالکیت ضایعات حاصل از اتلاف و دورریز مصالح

یکی از موارد اختلاف کارفرما و پیمانکار، بحث مالکیت ضایعات و پرت مصالح حال از آرماتوربندی و آهن آلات است که در بند 19 صفحه 6 فهرست بها 1401 مطرح گردیده است.

ضایعات حاصل از اتلاف و دورریز مصالحی که تهیه آن در ردیف ها به عهده پیمانکار است، مانند آهن آلات، متعلق به پیمانکار می باشد.

این مطلب را از دست ندهید: 16 ساعت آموزش پروژه محور تکلا استراکچر