جست جوی چند شرطی با اکسل

0

جست جوی چند شرطی با اکسل

شما حتما با توابع جست و جوی اکسل اشنا هستید، تابع VLOOKUP یکی از معروفترین انها است که تنها یک شرط را از ردیف افقی برای برگرداندن سلول متناظر با ستون اول بر میگرداند. این تابع بسیار کاربردی است اما همانطور که اشاره شد محدودیت تنها یک شرط را دارد. امروز به شما ترفندی را امورش خواهیم داد که میتوانید جست جوی چند شرطی با اکسل ایجاد کنید تا دقیق تر ایتم خود را از یک دیتابیس بلند بالا بیابید.

این مسئله را با یک مثال کاربردی که بچه های عمران زیاد با ان سر و کار دارند میزنم تا مطلب بهتر جا بیفتد. فرض کنید نتایج طراحی ارماتورهای تیرهای بتنی را استخراج کرده و میخواهید ان را کنترل کنید یا مساحت ان ها را تبدیل به تعداد میلگرد برای رسم در نقشه های اجرایی کنید ( توجه داشته باشید که از این تکنیک برای پیدا کردن لنگرها و نیروها و غیره … هم میتوانید استفاده کنید )

شرح مسئله :

هدف ما این است که مساحت ارماتور فوقانی انتهایی تیر را در دیتابیس استخراج کنیم. اما کار به این سادگی نیست برای مثال تیر شماره b7 در طبقات مختلف به همین نام تکرار می شود، ضمن ان که همین تیر می تواند ابعاد متفاوتی داشته باشد. در نتیجه تابع ما برای استخراج ایتم صحیح مود نظر باید ۴ شرط داشته باشد:

شرط اول : کدام طبقه

بازه  E5:E1000 ستونی است که طبقات ما در ان مشخص است و i5 سلولی است که شرط ما به ان حساس است (در اینجا STORY5 شرط مورد نظر ماست)

شرط دوم : نام تیر

بازه  B5:B1000 ستونی است که نام تیر ما در ان مشخص است و j6 سلولی است که شرط ما به ان حساس است (در اینجا b7 شرط مورد نظر ماست)

شرط سوم : ابعاد تیر

بازه  C5:C1000 ستونی است که ابعاد تیرهای ما در ان مشخص است و k6 سلولی است که شرط ما به ان حساس است (در اینجا B45xB45 شرط مورد نظر ماست)

شرط چهارم : محل قرارگیری ارماتور

بازه  D5:D1000 ستونی است که محل قرارگیری ارماتور در ان مشخص است ( چپ – میانه – راست ) و m5 سلولی است که شرط ما به ان حساس است (در اینجا End-i شرط مورد نظر ماست)

 

توجه : ممکن است بگویید تابع SUMIFS مقدار را جمع میکند ولی بر نمیگرداند جواب من این است که با توجه به تعداد شروطی که برای ان گذاشته ایم امکان ندارد دو مقدار باشد که هر چهار شرط بالا را با هم ارضا کند البته روش دیگری است که با استفاده از ترکیب دو تابع Match و index می توانید چندین شرط ایجاد کنید که انشاالله در اینده اموزش استفاده از ان را هم قرار خواهم داد.

جست جوی چند شرطی با اکسل

جست جوی چند شرطی با اکسل

جست جوی چند شرطی با اکسل

جست جوی چند شرطی با اکسل

پاسخ دهید