متره برآورد پی گسترده (بخش آرماتور بندی)

در این مقاله به آموزش متره برآورد پی گسترده (بخش آرماتور بندی) خواهیم پرداخت. پی گسترده مثال مورد بحث دارای ابعاد 12.4×30.2 متر و آرماتور بندی آن در دو سفره آرماتور طولی و عرضی در بالا و پایین و همچنین آرماتورهای تقویت در محل‌های مشخص شده بر روی نقشه است.

متره برآورد پی گسترده

در تصویر بالا آرماتور چینی پی گسترده را مشاهده می‌کنید. از قطعات کوچک موزاییک جهت ایجاد فاصله کاور استفاده شده است.

در میانه پی گسترده فوق الذکر باکس آسانسور مربع شکلی به ضلع 2 متر در نظر گرفته شده که مانع از چینش میلگردها بصورت یکنواخت می‌کند. خرک‌هایی با پاشنه نیم متر جهت چینش سفره آرماتور قوفانی در نظر گرفته شده که محاسبات ارتفاع خرک و طول آن به صورت مفصل همراه با عکس ها و نقشه های اجرایی و لیستوفر آورده در مقاله آموزش متره پی گسترده آورده شده است.

آرماتور بندی پی گسترده

در تصویر مرحله انجام چینش آرماتورهای فوقانی را بر روی خرک نشان می‌دهد.

متره میلگردهای پی گسترده

پس از اتمام کار