اکسل شاخص های تعدیل – از سال ۸۲ تا ۹۷

0

معمولاً در حین انجام پروژه ها قیمت کارها افزایش (یا کاهش ) پیدا می کند، این تغییرات قیمت در قالب صورت وضعیتی به نام تعدیل به پیمانکار پرداخت (یا کسر) می شود. در ادامه فایل اکسل شاخص های تعدیل فهرست بها پیمان دارای ارشیو سالانه ان از ۱۳۸۲ تا کنون جهت دانلود قرار داده شده است و همینطور نسخه های پی دی اف نیز جهت دریافت قرار گرفته است.

قبلا در پست مربوط به بخشنامه های مهم متره براورد دستورالعمل تعدیل آحاد بهاء پیمانها مصوب ۱۳۸۲ را قرار داده بودیم که میتوانید دانلود کنید.

شایان ذکر است فایل اکسل شاخص های تعدیل مجموعه کامل ارشیو همه ۱۵ فهارست بها از سال ۸۲ تا کنون می باشد. ( پیوست ۳ )

از اینجا می توانید نسخه pdf ان را دانلود کنید :

 1. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها ۱۳۸۲
 2. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها ۱۳۸۳
 3. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها ۱۳۸۴
 4. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها ۱۳۸۵
 5. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها ۱۳۸۶
 6. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها ۱۳۸۷
 7. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها ۱۳۸۸
 8. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها ۱۳۸۹
 9. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها ۱۳۹۰
 10. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها ۱۳۹۱
 11. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها ۱۳۹۲
 12. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها ۱۳۹۳
 13. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها ۱۳۹۴
 14. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها ۱۳۹۵
 15. شاخص های قطعی تعدیل احادبها ۱۳۹۶
 16. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها سه ماهه اول و دوم ۱۳۹۷

شاخص تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۹۷

شاخص های قطعی تعدیل احادبها سوم و چهارم ۱۳۹۷

( اخرین شاخص منتشر شده از سایت نظام فنی و اجرایی کشور مربوط به سه ماهه سوم و چهارم ۱۳۹۷ می باشد که در بالا قرار داده شده به محض امدن شاخص جدید لینک ها و فایل اکسل اپدیت می شود )

 


اکسل شاخص های تعدیل – از ۸۲ تا سه ماهه سوم و چهارم ۹۷

فایل اکسل شاخص های تعدیل شامل تمام شاخص های منتشر شده فهارست بها (۱۵ دفترچه) از سال ۸۲ تا ۹۷ می باشد و با امدن شاخص های جدید اپدیت می شود ( پیوست ۳ )

 

 

پاسخ دهید