شاخص تعدیل سه ماهه سوم و چهارم 1400

معمولاً در حین انجام پروژه ها قیمت کارها افزایش (یا کاهش) پیدا می‌کند. این تغییرات قیمت در قالب صورت وضعیتی به نام تعدیل به پیمانکار پرداخت (یا کسر) می‌گردد. در ادامه فایل اکسل و پی دی اف شاخص های تعدیل فهرست بهای پیمان، دارای آرشیو سالانه آن از سال 1382 تا شاخص تعدیل سه ماهه سوم و چهارم 1400 جهت دانلود قرار گرفته است. پیش از این در مقاله مربوط به بخشنامه های مهم متره برآورد دستورالعمل تعدیل آحاد بهاء پیمان ها مصوب 1382 قرار گرفته بود که می‌‌توانید آن را نیز دانلود بفرمایید. شاخص تعدیل 1400 برای سه ماهه سوم و چهارم آخرین بخشنامه ای است که سازمان برنامه تا کنون منتشر کرده است.

شایان ذکر است فایل اکسل شاخص های تعدیل، شامل مجموعه کامل آرشیو همه 24 فهارست بها از سال 82 تا کنون است.

اکسل شاخص های تعدیل – از سال 82 تا سه ماهه سوم و چهارم 1400

فایل اکسل شاخص های تعدیل شامل تمام شاخص های منتشر شده فهارست بها (24 دفترچه) از سال 82 تا 1400 است. آخرین شاخص منتشر شده از سایت نظام فنی و اجرایی کشور مربوط به سه ماهه سوم و چهارم 1400 است که در پایین قرار داده شده و به محض آمدن شاخص جدید لینک ها و فایل اکسل آپدیت می‌شود.

دانلود نسخه pdf شاخص های تعدیل

 1. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1382
 2. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1383
 3. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1384
 4. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1385
 5. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1386
 6. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1387
 7. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1388
 8. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1389
 9. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1390
 10. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1391
 11. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1392
 12. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1393
 13. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1394
 14. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1395
 15. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1396
 16. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1397 – سه ماهه اول و دوم
 17. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1397 – سه ماهه سوم و چهارم
 18. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1398
 19. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1399 – سه ماهه اول و دوم
 20. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1399 – سه ماهه سوم و چهارم
 21. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1400 | سه ماهه سوم و چهارم | جدید

این مطلب را از دست ندهید