اکسل شاخص های تعدیل – از سال 82 تا 97

0

معمولاً در حین انجام پروژه ها قیمت کارها افزایش (یا کاهش ) پیدا می کند، این تغییرات قیمت در قالب صورت وضعیتی به نام تعدیل به پیمانکار پرداخت (یا کسر) می شود. در ادامه فایل اکسل شاخص های تعدیل فهرست بها پیمان دارای ارشیو سالانه ان از 1382 تا کنون جهت دانلود قرار داده شده است و همینطور نسخه های پی دی اف نیز جهت دریافت قرار گرفته است.

قبلا در پست مربوط به بخشنامه های مهم متره براورد دستورالعمل تعدیل آحاد بهاء پیمانها مصوب 1382 را قرار داده بودیم که میتوانید دانلود کنید.

شایان ذکر است فایل اکسل شاخص های تعدیل مجموعه کامل ارشیو همه 15 فهارست بها از سال 82 تا کنون می باشد. ( پیوست 3 )

از اینجا می توانید نسخه pdf ان را دانلود کنید :

 1. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1382
 2. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1383
 3. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1384
 4. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1385
 5. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1386
 6. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1387
 7. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1388
 8. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1389
 9. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1390
 10. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1391
 11. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1392
 12. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1393
 13. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1394
 14. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1395
 15. شاخص های قطعی تعدیل احادبها 1396
 16. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها سه ماهه اول و دوم 1397

شاخص تعدیل سه ماهه سوم و چهارم 97

شاخص های قطعی تعدیل احادبها سوم و چهارم 1397

( اخرین شاخص منتشر شده از سایت نظام فنی و اجرایی کشور مربوط به سه ماهه سوم و چهارم 1397 می باشد که در بالا قرار داده شده به محض امدن شاخص جدید لینک ها و فایل اکسل اپدیت می شود )

 


اکسل شاخص های تعدیل – از ۸۲ تا سه ماهه سوم و چهارم 97

فایل اکسل شاخص های تعدیل شامل تمام شاخص های منتشر شده فهارست بها (15 دفترچه) از سال 82 تا 97 می باشد و با امدن شاخص های جدید اپدیت می شود ( پیوست 3 )

 

 

پاسخ دهید