شاخص تعدیل سه ماهه سوم و چهارم 99

معمولاً در حین انجام پروژه ها قیمت کارها افزایش (یا کاهش) پیدا می کند، این تغییرات قیمت در قالب صورت وضعیتی به نام تعدیل به پیمانکار پرداخت (یا کسر) می شود. در ادامه فایل اکسل و پی دی اف شاخص های تعدیل فهرست بهای پیمان دارای آرشیو سالانه آن از سال 1382 تا شاخص تعدیل سه ماهه سوم و چهارم 99 جهت دانلود قرار گرفته است. قبلاً در پست مربوط به بخشنامه های مهم متره برآورد دستورالعمل تعدیل آحاد بهاء پیمانها مصوب 1382 را قرار گرفته بود که می‌ توانید آن را نیز دانلود بفرمایید. هم اکنون آخر

شایان ذکر است فایل اکسل شاخص های تعدیل مجموعه کامل آرشیو همه 24 فهارست بها از سال 82 تا کنون می باشد. (پیوست 3)

اکسل شاخص های تعدیل – از سال 82 تا سه ماهه سوم و چهارم 1399

فایل اکسل شاخص های تعدیل شامل تمام شاخص های منتشر شده فهارست بها (24 دفترچه) از سال 82 تا 99 است. (آخرین شاخص منتشر شده از سایت نظام فنی و اجرایی کشور مربوط به سه ماهه سوم و چهارم 1399 می باشد که در بالا قرار داده شده به محض آمدن شاخص جدید لینک ها و فایل اکسل آپدیت می شود.)

دانلود نسخه pdf شاخص های تعدیل :

 1. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1382
 2. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1383
 3. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1384
 4. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1385
 5. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1386
 6. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1387
 7. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1388
 8. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1389
 9. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1390
 10. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1391
 11. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1392
 12. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1393
 13. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1394
 14. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1395
 15. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1396
 16. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1397 – سه ماهه اول و دوم
 17. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1397 – سه ماهه سوم و چهارم
 18. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1398
 19. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1399 – سه ماهه اول و دوم
 20. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1399 – سه ماهه سوم و چهارم