شاخص تعدیل سه ماهه اول و دوم 1402

معمولاً در حین انجام پروژه ها قیمت کارها افزایش (یا کاهش) پیدا می‌کند. این تغییرات قیمت در قالب صورت وضعیتی به نام تعدیل به پیمانکار پرداخت (یا کسر) می‌گردد. در ادامه فایل اکسل و پی دی اف شاخص های تعدیل فهرست بهای پیمان، دارای آرشیو سالانه آن از سال 1382 تا شاخص تعدیل سه ماهه اول و دوم 1402 جهت دانلود قرار گرفته است. پیش از این در مقاله مربوط به بخشنامه های مهم متره برآورد دستورالعمل تعدیل آحاد بهاء پیمان ها مصوب 1382 قرار گرفته بود که می‌‌توانید آن را نیز دانلود بفرمایید. شاخص تعدیل 1402 برای سه ماهه اول و دوم آخرین بخشنامه منتشر شده از طرف سازمان برنامه و بودجه است.

شایان ذکر است فایل اکسل شاخص های تعدیل، شامل مجموعه کامل آرشیو همه 27 فهارست بها از سال 82 تا کنون است.

اکسل شاخص های تعدیل – از سال 82 تا سه ماهه اول و دوم 1402

فایل اکسل شاخص های تعدیل شامل تمام شاخص های منتشر شده فهارست بها (28 دفترچه) از سال 82 تا 1402 است. آخرین شاخص منتشر شده از سایت نظام فنی و اجرایی کشور مربوط به سه ماهه اول و دوم 140۲ است که در پایین قرار داده شده و به محض آمدن شاخص جدید لینک ها و فایل اکسل آپدیت می‌شود.

دانلود نسخه pdf شاخص های تعدیل

 1. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1382
 2. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1383
 3. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1384
 4. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1385
 5. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1386
 6. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1387
 7. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1388
 8. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1389
 9. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1390
 10. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1391
 11. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1392
 12. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1393
 13. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1394
 14. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1395
 15. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1396
 16. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1397 – سه ماهه اول و دوم
 17. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1397 – سه ماهه سوم و چهارم
 18. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1398
 19. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1399 – سه ماهه اول و دوم
 20. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1399 – سه ماهه سوم و چهارم
 21. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1400 | سه ماهه سوم و چهارم
 22. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1401 | سه ماهه اول و دوم
 23. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1401 | سه ماهه سوم و چهارم
 24. شاخص های قطعی تعدیل آحادبها 1402 | سه ماهه اول و دوم | جدید

این مطلب را از دست ندهید: 16 ساعت آموزش پروژه محور تکلا استراکچر