بتن خوار چیست؟ (فیلم نحوه کار دستگاه)

یکی از عیوب ساختارهای بتنی این است که برای تخریب طراحی نشده‌اند و تخریب آن‌ها توسط کارگرها به طور آهسته، با سر و صدا و گرد و غبار زیاد صورت می‌گیرد که قطعاً مشکلاتی را برای شهرنشینان می‌تواند به همراه داشته باشد. ‌ربات‌‌ بتن خوار ERO از آب برای شکستن سطح بتن و جداسازی آن استفاده می‌کند و مواد باقیمانده را به داخل می‌کشد. این ربات به خوبی مواد دور ریز و تمیز شده را جدا می‌کند. چیزی که تاکنون دور ریخته شده، جهت استفاده مجدد در بتون ساختمان‌های جدید استفاده نشده است، ولی با این ربات می‌توان آن‌ها را بازیافت کرد. نه گردوغباری تولید می‌شود، نه مواد دور ریزی و نه نیاز به جداسازی مواد است. این وسیله از آب تحت فشار به نام آب تخریب یا hydro-demolition استفاده می‌کند، چیزی که امروزه برای برهنه کردن میل گردها جهت بازسازی پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نحوه عملکرد این ربات

ERO از آب برای شکستن سطح بتون و جداسازی آن استفاده می‌کند و مواد باقیمانده را به داخل می‌کشد. این ربات به‌خوبی مواد دورریز و تمیز شده را جدا می‌کند. چیزی که تاکنون دور ریخته شده، جهت استفاده مجدد در بتن ساختمان‌های جدید استفاده‌نشده است، ولی با این ربات می‌توان آن‌ها را بازیافت کرد. نه گردوغباری تولید می‌شود، نه مواد دورریزی و نه نیاز به جداسازی مواد است. ربات بتن خوار از آب تحت‌فشار به نام آب تخریب یا hydro-demolition استفاده می‌کند، چیزی که امروزه برای برهنه کردن میل‌گردها جهت بازسازی پروژه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. تخریب بتن با جت آب بدون ایجاد ترک و گردوغبار با سرعت‌بالا ۱.۵ مترمکعب در ساعت – بدون صدمه به میلگردها- بتن برداری از پل‌ها، سدها و سازه‌های بتنی و غیره. اطلاعات تکمیلی و فنی این ربات را می‌توانید از سایت سازنده آن در بالا به دست آورید (www.aquajet.se).

شناخته‌شده‌ترین واتر جت‌های شرکت آلمانی HAMMELMANN و ربات های بتن خوار شرکت سوئدی AQUAJET SYSTEMS سیستمهای بسیار مناسب جهت بتن برداری از سرریز سد و دیواره سد بدون ایجاد ترک مویی در سد و آماده‌سازی جهت بتن‌ریزی مجدد سرعت بسیار بالا و کارایی باورنکردنی مطابق با استانداردهای اروپایی می‌باشد.