فیلم بتن ریزی پله

در دو فیلم نحوه بتن ریزی پله به دو شکل شانه‌ای و شیب‌دار نشان داده‌ شده است. قالب‌بندی در راه‌پله به دو صورت قالب‌بندی کف پله و قالب‌بندی پیشانی پله صورت می‌گیرد.

قالب بندی راه پله:

برای قالب‌بندی کف پله ابتدا چهار تراش‌ها را به‌صورت اصلی و فرعی در فواصل بین تیرهای راه‌پله قرار داده سپس تخته‌سه‌لایی ها را در ابعاد مختلف بریده و بر روی چهار تراش‌ها و تیرهای پله مستقر می‌کنند و در انتها برای جلوگیری از چسبیدن بتن به قالب‌ها، سطح قالب‌ها را آغشته به گازوئیل می‌کنند. بعد از قالب‌بندی کف پله‌ها آرماتورهای کف پله را با آرماتورهای به قطر 10 میلی‌متر اجرا می‌کنند. سپس با مشخص کردن خط پله توسط نقشه‌بردار آرماتورهای دست‌انداز پله اجرا می‌شود در انتها هم تخته سه لایی آغشته به گازوئیل به‌صورت عمودی در جلوی پله به‌عنوان قالب پیشانی پله قرار می‌گیرد.

یکی از نکات اجرایی راه پله، نحوه قالب بندی راه پله در سازه های بتنی است:

عرض پاگرد، در سمتی که به راه پله بالایی اتصال می یاید، ۱۲۰ سانتی متر، و در سمتی که به راه پله پایینی اتصال می یابد، ۹۰ سانتی متر باید باشد.با اجرای سنگ پله این ۳۰ سانتی متر اختلاف جبران می شود. درقالب بندی بازوی پله نیز، اجری قالب زیرین کافی است. زیرا شیب آن کمتر از ۴۵ درجه است. اگر این شیب بیش از ۴۵ درجه باشد، باید قالب رویی نیز اجرا گردد. ( مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان).

ابعاد هر پله:

ارتفاع هر پله، ۱۸ سانتی متر و کف هر پله بین ۳۲ تا ۳۳ سانتی متر باید باشد. ابعاد استاندارد دیگری نیز وجود دارد که در زمره نکات اجرایی راه پله ، باید رعایت گردد. در زیر منابعی برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد آورده ام:

بتن ریزی پله

بعد از فالب بندی و آرماتوربندی عملیات بتن روی پله انجام می شود. بتن پله به ضخامت 10 سانتی متر در تمام سطح پله اجرا می شود. در ادامه دو فیلم از نحوه بتن ریزی پله برای شما در نظر گرفته ایم که در ادامه خواهید دید یکی در داخل کشور انجام شده و دیگری یک فیلم خارجی است که یک پله کوتاه را بتن ریزی میکند که بیشتر نحوه پرداخت بتن در ان قابل توجه است نه بحث سازه ای ان

فیلم بتن ریزی پله

نحوه بتن ریزی سقف عرشه فولادی