حل مشکل رتبه بندی در اکسل

بسیار پیش می‌آید که فهرستی از اقلام یا داده‌ها داریم که می‌خواهیم به ترتیب قدرت، آن را رتبه‌بندی کنیم. در ساده‌ترین فرض این است که شما می‌خواهید نمرات خود را رتبه‌بندی کنید البته در رشته عمران در دروس مختلف مخصوصاً نتایجی که از تحلیل نیروهایمان می‌گیریم بسیار کاربرد دارد به‌زودی نوشتن برنامه‌های کوچک در این رابطه را هم شروع می‌کنیم.

اما برای شروع شما فرض کنید که می‌خواهید لیست نمرات کسب‌شده در دروس مختلف را رتبه‌بندی کنید خب طبیعی است که به سراغ تابع rank می‌روید، اما یک مشکل بزرگ وجود دارد. فرض کنید شما 3 بار نمره 20 کسب کرده‌اید و اولین نمره پایین‌تر از آن 19.5 است، می‌بینید که نتیجه رتبه‌بندی برای نمره 19.5 عدد 4 است این در حالی است که در میان نمرات کسب‌شده شما جایگاه دوم را در اختیار دارد و قاعدتاً باید عدد 2 به آن تعلق می‌گرفت. برای حل مشکل رتبه‌بندی در اکسل طبق دستورالعملی که در عکس زیر می‌بینید عمل کنید البته ما برای فهم بیشتر موضوع این کار را در چند ستون انجام دادیم شما می‌توانید با ترکیب فرمول‌ها آن‌ها را در یک ستون تجمیع کنید.

به زودی اموزشی دیگر درباره مرتب کردن دادهابا توجه به قدرت دو ستون را برای شما عزیزان به اشتراک میگذاریم.

حل مشکل رتبه بندی در اکسل