درجه نرمی قیر ازمایشگاه روسازی

0

درجه نرمی قیر ازمایشگاه روسازی

درجه نرمی قیر عبارت است از درجه حرارتی که در آن قیر حالت نرمی پیدا می کند. به طور کلی می توان گفت که همه قیرها در این درجه حرارت به یک گرانروی مشخص می رسند. نقطه نرمی قیر به روش های مختلفی اندازه گیری می شود که یکی از این روشها، روشی به نام حلقه و گلوله است که در آن نقطه نرمی را درجه حرارتی که در آن گلوله ها از حلقه عبور نموده و به سطح برنجی تحتانی به فاصله ۲۵ میلیمتری برسد، تعریف می کنند.

ازمایش درجه نرمی قیر – مشروح روش حلقه و گلوله در استانداردهای زیر آمده است:

برای قیرهای نفت                         Standard Methods , (IP.58/56)

برای قیرهای قطران                          Standard Methods , (IP.3/57)

                           ASTM Standard Methods D:36-26

جهت به کار بردن قیر در روسازی راه های جاده ها و باند پرواز هواپیما ، نیاز است از قیری با درجه نرمی به خصوص استفاده شود که مقدار آن به کاربرد ما و شرایط محیطی که قیر قرار است در آن به کار برده شود، بستگی دارد. به عنوان مثال اگر درجه حرارت متوسط سالیانه منطقه ای زیاد باشد باید از قیر کند روانتری برای ساختن روسازی آسفالت استفاده نمود. هم چنین هر اندازه تعداد و وزن وسایل نقلیه عبوری بیشتر باشد، باید از قیر کند روانتری برای ساختن مخلوط های قیری استفاده نمود. در ادامه برای شما عزیزان فیلم اموزشی از نحوه چگونگی ازمایش درجه نرمی در نظر گرفتیم امیدواریم شما را در فهم این ازمایش یاری کند.

یکی از اهداف این ازمایش درجه نرمی محاسبه مقدار مقاومت قیر خالص و مصالح ساخته شده با آن قیر نسبت به تغییرات درجه حرارت می باشد.

وسایل آزمایش:
• دو عدد ساچمه
• دو عدد حلقه
• بشر شیشه ای
• دماسنج
• دستگاه گرمکن
• کاردک
• یک سطح شیشه ای ( صاف )
• قیر
• چراغ
• پایه های نگهدارنده حلقه ها

ازمایش درجه نرمی قیر ازمایشگاه روسازی

 

 

 

ازمایش مارشال ازمایشگاه روسازی

پاسخ دهید