راهنمای عمومی مهندس ناظر ساختمان

در این مطلب دانلود چندین شماره از راهنمای عمومی مهندس ناظر منتشر شده از نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای دانلود قرار داداه شده است. گفتنی است نشریه مذکور شامل نکات و مطالب تخصصی می‌باشد که به قلم اعضا نظام مهندسی استان تهران نگارش شده و در بازه های زمانی مختلف انتشار یافته است.

این مطلب را از دست ندهید: دانلود چک لیست‌های نظارت (سازمان نوسازی مدارس)

در پیشگفتار اولین شماره چنین آماده است

افزایش سطح کیفی مهندسی پروژهای ساختمانی یکی از دغدغه های اصلی مدیریت مهندسی سازمان است. تحقق این امر بدون توجه به وجود زیر ساخت های مدیریتی لازم نظیر پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها، دور از ذهن به نظر می رسد. سند اجرایی پیوست با هدف نظاممند کردن رویه های جاری مهندسین ناظر از مرحله انتخاب، ابلاغ و نهایتا نظارت پروژه تدوین شده است. انتظار می رود با پیاده سازی این سند اجرایی، ضریب وقوع مخاطرات احتمالی پروژه که ناشی از عدم توجه به ناشناخته های قابل پیش بینی در پروژه باشد کاهش یافته و مهندس ناظر با اتکا به مستندات ایجاد شده، نظارت موثرتری را در طی پروژه و در چهار چوب ضوابط و مشخصات فنی اعمال نماید.

عنوان شماره های منتشر شده راهنمای عمومی مهندس ناظر

  • شماره 1:  آشنایی با گام های عملیاتی درنظارت موثر پروژه ها.
  • شماره 2-1:  آشنایی با برخی نکات موثر در اجرای ایمن تر سازه های نگهبان خرپایی.
  • شماره 2-2:  آشنایی با برخی نکات موثر در اجرای پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ.
  • شماره 4: مهندسین ناظر معماری و هماهنگ كننده.
  • شماره 5: نكات مهم در نظارت بر ساختمان های اسكلت فلزی.
  • شماره 6: راهنمای عمومی ویژه مهندسین مجری، ناظر و کارفرمایان در حوزه ایمنی حین اجرای کارگاه‌های ساختمانی.
  • شماره 8: راهنمای مهندسین ناظر هماهنگ کننده.
  • دستورالعمل نحوه انجام وظایف مهندسان ناظر در زمینه ایمنی تاور کرین ها (جرثقیل های برجی) در کارگاه های ساختمانی.