ساختار شکست کار در کارخانه های مصنوعات فلزی

مطالب زیادی در مورد ساختار شکست تولید اسکلت فولادی در جزوات و کتاب های گوناگون تا به حال مطالعه کرده اید. در ادامه جدا از مباحث تئوریک در مورد ساختار تولید المان‌های سازه ای پرداخته شده است. امید است مورد استفاده علاقه مندان به خصوص دوستانی که در رشته محاسبات و تهیه نقشه های شاپ قرار گیرد تا چشم اندازی اجرایی به درون کارگاه های مصنوعات فلزی دهد.

ساختار شکست کار در کارخانه های مصنوعات فلزی

مقاله تحلیلی تحت عنوان ساختار شکست کار در کارخانه های مصنوعات فلزی که در ادامه برای شما اورده شده حاصل مرور و جمع بندی مقاله ها و نوشته های پراکنده که شاید بعضی از قسمت های آن را در انجمن های ایران سازه و شاپ دراوینگ دیده باشید.

کاری که صورت گرفته تدوین و جمع بندی آن به همراه اضافه کردن ملحقاتی برای فهم و دیدی بهتر به موضوع است تا با فرایند آماده سازی المانهای ساختمانی پیش از اجرا آشنایی پیدا کنید و ضمنا برای مهندسین محاسب این فایده را دارد که مراحل شکل گیری اعداد و ارقامشان به مصنوعات واقعی دیدی بهتر پیدا کنند و مشکلات اجرایی را در هنگام طراحی در نظر بگیرند.

در ادامه سر فصل مقاله ساختار شکست تولید اسکلت فولادی را به صورت تیتر وار آورده ایم :

WBS ساخت سازه ها یا تولید اسکلت فولادی در نگاه کلی به شرح زیر است:

 • ساختار فعالیت های مهندسی
 • تامین مواد
 • قطعه زنی
 • مونتاژ اولیه
 • جوشکاری
 • مونتاژ تکمیلی
 • جوشکاری تکمیلی
 • تمیز کاری و سند بلاست
 • رنگ آمیزی
 • بسته بندی، بار گیری و حمل
 • نصب

ساختار شکست تولید اسکلت فولادی