شکست برشی تیر بتن مسلح

امروز یا یک ویدئو ۴ دقیقه ای از شکست برشی تیر بتن مسلح در خدمت شما سروران عزیز هستیم در این ویدئو ۴ دقیقه ای یک تیر بتن آرمه تحت بارگذاری در محیط ازمایشگاهی قرار میگیرد و شما بصورت کامل می‌توانید مراحل آغاز نمایان شدن ترک ها تا گسیختگی نهایی را مشاهده بفرمایید در ادامه این ویدئو را دانلود کنید و توضیحاتی هم در مورد گسیختگی بتن خواهیم داشت.

شکست برشی تیر بتن مسلح

ماهیت ترد و ناگهانی شکست برشی باعث شده است در سازه‌های مقاوم در برابر زلزله یکی از مهم‌ترین الزامات، بکارگیری تدابیری برای دوری از انهدام برشی باشد. ازآنجاکه شکست برشی ستون همراه با ایجاد ترک‌های مورب در کل ارتفاع ستون خواهد بود لذا در مقاوم‌سازی ستون‌های بتن‌آرمه در برابر برش لازم است کل ارتفاع ستون مقاوم‌سازی شود. شکست‌های برشی ترد هستند و منجر به کاهش سریع مقاومت جانبی پایه می‌گردند. ستون‌های کوتاه با جزئیات آرماتوربندی عرضی قدیمی به‌ویژه به شکست برشی آسیب‌پذیرند، درحالی‌که برای یک‌بار جانبی داده‌شده مقاومت خمشی موجود معمولاً خیلی بیشتر از مقاومت برشی می‌باشد. ستون‌های بتن‌آرمه پل‌ها به دلایل مختلفی ممکن است در اثر برش آسیب‌پذیر باشند، مهم‌ترین این علت‌ها عبارت‌اند از:

  1. ناکافی بودن خاموت ها
  2. کوتاه بودن ستون‌ها
  3. کمتر بودن ظرفیت برشی اولیه مقطع از نیروی برشی وارد بر آن در هنگام زلزله