فرم های صورت وضعیت پیمانکاری صورت مجلس و دستورکار

هر شرکت یا سازمانی با توجه به استاندارهای خود برگه‌هایی را در جهت تهیه صورت‌وضعیت، برآورد، خلاصه متره، صورت‌مجلس و دستور کار طراحی و در پروژه‌های خود استفاده می‌کند. نگاه عمران بنا بر نیاز کاربران فهرستی از فرم‌ های صورت وضعیت پیمانکاری صورت‌ مجلس و دستور کار را برای دانلود در زیر قرار داده است. در تهیه جدول صورت‌ وضعیت طرح معین و ثابتی وجود ندارد و هر مترور بنا بر سلیقه و تجربه خود می‌تواند صورت‌ وضعیت تهیه کند. در تهیه متره فقط نوشتن عدد ملاک نیست، بلکه پیدا کردن آدرس‌ها و محل‌های موردنظر از نکات مهم در کیفیت متره مطلوب و قابل‌ رسیدگی است. صورت‌ وضعیت باید دقیق، کامل، علمی، منظم و نتایج آن شفاف باشد.

فرم های صورت وضعیت پیمانکاری صورت مجلس و دستورکار

صورت وضعیت خالص و ناخالص

صورت‌ وضعیتی که کسورات قانونی از آن کسر نشده صورت‌ وضعیت ناخالص و اگر از صورت‌ وضعیت کسورات قانونی کسر شده باشد صورت‌وضعیت خالص است.

خلاصه متره

بعد از تهیه ریزمتره قسمت‌های مختلف مشابه را با یکدیگر جمع و در برگ‌های مخصوص معروف به خلاصه متره می‌نویسند که در این مرحله بهتر است به ترتیب فصل‌های فهرست‌بها باشد.

تعیین برآورد صورت وضعیت

بعد از تنظیم خلاصه متره، هر یک از ردیف‌ها در واحد بهای خود که شامل کار و مصالح است از دفترچه فهرست‌بهای سال موردنظر تعیین و سپس با جمع هزینه, جزئیات مختلف به دست آمده که در برگه مالی تهیه شده و هزینه کل پروژه مشخص می‌گردد.