فهرست بها 99 با فرمت اکسل برای تمام رشته ها

فهرست بها 99 در ابتدای سال منتشر شد تا دست اندرکاران کارهای اجرایی کشور خیالشان از این بابت راحت باشد. شما در ادامه می توانید تمام فهارست بهای رایگان منتشر شده سازمان برنامه و بودجه سال 99 را با فرمت pdf دانلود کنید. همچنین فایل اکسل فهرست بها 99 برای تمامی رشته ها قرار داده شده که در قسمت پایین می توانید تهیه کنید. تمامی فایل ها توسط سایت نگاه عمران تدوین شده و قابل ویرایش است.

همیچنین پیشنهاد می شود از دیگر دسته بندی های مختلف سایت از جمله بخش متره براورد دیدن فرمایید با تشکر.

فهرست بها 99 با فرمت اکسل

فهرست بها 99 با فرمت اکسل

دانلود فهرست بها 99 با فرمت PDF

رشته ساختمان

رشته راه و باند

رشته آب

دانلود اکسل فهرست بها 99

  • فایل های اکسل توسط سایت نگاه عمران و همکاری سایت گروه مهندسی ساخت و اجرا تهیه و از لینک زیر قابل دریافت است.
  • فایل های اکسل با دقت زیاد و بازبینی تهیه شده است.