محل قبولی ارشد عمران ۹۷

0

محل قبولی ارشد عمران ۹۷

در جدول زیر بیش از ۴۰ رتبه و محل محل قبولی ارشد عمران ۹۷ را جمع اوری کرده ایم. داوطلبان عزیز با مقایسه رتبه خود با رتبه داوطلبان در سال گذشته به صورت حدودی شانس خود را در رشته محل مورد نظرشان تخمین میزنند تا انتخاب رشته بهتری داشته باشند.

محل قبولی ارشد عمران ۹۷

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
۵۰ مدیریت ساخت روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
۱۱۵ ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه صنعتی شریف – تهران
۱۷۲ حمل و نقل روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
۲۰۵ ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه تهران
۲۶۱ محیط زیست روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
۳۲۴ زلزله نوبت دوم- دانشگاه تهران
۴۱۵ مدیریت منابع آب نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
۵۳۰ ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
۵۷۵ سازه روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
۶۳۷ مهندسی محیط زیست – منابع آب روزانه- دانشگاه تهران
۷۲۴ ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
۹۵۷ زلزله نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
۱۰۲۲ ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه شیراز
۱۱۸۰ مدیریت منابع آب نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
۱۲۴۵ سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
۱۲۸۹ سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
۱۳۷۴ مدیریت ساخت نوبت دوم- دانشگاه بوعلی سینا – همدان
۱۴۱۶ سواحل، بنادر و سازههای دریایی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
۱۵۰۲ سازه نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
۱۵۷۹ محیط زیست نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۶۴۵ ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه صنعتی شیراز
۱۸۳۴ سازه نوبت دوم- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) – قزوین
۱۹۴۲ آب و سازههای هیدرولیکی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
۲۲۰۱ محیط زیست نوبت دوم- دانشگاه صنعتی قم
۲۴۹۱ سازه روزانه- دانشگاه مازندران – بابلسر
۲۶۷۴ سازه نوبت دوم- دانشگاه ایلام
۳۲۵۱ ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه اراک
۳۴۵۶ زلزله نوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۳۹۲۱ ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه ملایر
۴۳۱۳ ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه گلستان – گرگان
۴۷۱۱ سواحل، بنادر و سازههای دریایی نوبت دوم- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
۵۵۷۲ آب و سازههای هیدرولیکی نوبت دوم- دانشگاه خلیج فارس – بوشهر
۷۱۵۷ سازه پردیس- دانشگاه شیراز
۱۰۶۹۷ آب و سازههای هیدرولیکی پردیس- دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۳۱۵ سازه پردیس- دانشگاه صنعتی شریف – تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش)
۱۸۴۰۸ زلزله پردیس- دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا)
۲۳۱۷۴ ژئوتکنیک غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شمس – گنبد کاووس
۲۴۸۰۰ سازه غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری – رفسنجان
۲۷۲۵۸ سازه غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی پارسیان – بیدستان قزوین

رتبه و محل رشته های قبولی ارشد عمران ۹۶

پاسخ دهید