محل قبولی ارشد عمران 97

در جدول زیر بیش از 40 رتبه و محل محل قبولی ارشد عمران 97 را جمع اوری کرده ایم. داوطلبان عزیز با مقایسه رتبه خود با رتبه داوطلبان در سال گذشته به صورت حدودی شانس خود را در رشته محل مورد نظرشان تخمین میزنند تا انتخاب رشته بهتری داشته باشند.

رشته محل قبولی ارشد عمران 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
50 مدیریت ساخت روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
115 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه صنعتی شریف – تهران
172 حمل و نقل روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
205 ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه تهران
261 محیط زیست روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
324 زلزله نوبت دوم- دانشگاه تهران
415 مدیریت منابع آب نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
530 ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
575 سازه روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
637 مهندسی محیط زیست – منابع آب روزانه- دانشگاه تهران
724 ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
957 زلزله نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
1022 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه شیراز
1180 مدیریت منابع آب نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
1245 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
1289 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
1374 مدیریت ساخت نوبت دوم- دانشگاه بوعلی سینا – همدان
1416 سواحل، بنادر و سازههای دریایی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران
1502 سازه نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
1579 محیط زیست نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
1645 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه صنعتی شیراز
1834 سازه نوبت دوم- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) – قزوین
1942 آب و سازههای هیدرولیکی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
2201 محیط زیست نوبت دوم- دانشگاه صنعتی قم
2491 سازه روزانه- دانشگاه مازندران – بابلسر
2674 سازه نوبت دوم- دانشگاه ایلام
3251 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه اراک
3456 زلزله نوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3921 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه ملایر
4313 ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه گلستان – گرگان
4711 سواحل، بنادر و سازههای دریایی نوبت دوم- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
5572 آب و سازههای هیدرولیکی نوبت دوم- دانشگاه خلیج فارس – بوشهر
7157 سازه پردیس- دانشگاه شیراز
10697 آب و سازههای هیدرولیکی پردیس- دانشگاه تربیت مدرس
13315 سازه پردیس- دانشگاه صنعتی شریف – تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش)
18408 زلزله پردیس- دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا)
23174 ژئوتکنیک غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شمس – گنبد کاووس
24800 سازه غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری – رفسنجان
27258 سازه غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی پارسیان – بیدستان قزوین

رتبه و محل رشته های قبولی ارشد عمران ۹۶