نحوه تنظیم صورتجلسه کارگاهی و عملیات اجرایی

در این مطلب نکاتی پیرامون نحوه تنظیم صورتجلسه کارگاهی و عملیات اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است. دستور کار عبارت است از ترتیب انجام کار با توجه به ترتیب و توالی، که به‌صورت مکتوب تدوین و بر اساس موازین خاصی برای اجرا به‌وسیله مقامات صالحه و در حدود وظایف، مسئولیت‌ها و مأموریت‌ها به متصدیان ذی‌ربط ابلاغ گردد. درواقع دستور کار خواسته کارفرما یا نماینده وی در مورداجرای پیمان است که به پیمانکار اعلام می‌شود. برخی فرم‌های خام صورتجلسات و دستور کار در ذیل برای دانلود قرار داده شده است.

دستورکار

دستور کار یکی از اوراق اجرایی است که در حین انجام کار بین کارفرما و پیمانکار مبادله می‌شود و شامل کلیه تغییرات و مواردی که در نقشه و مشخصات فنی پیش‌بینی نگردیده است. مثلاً در مورد عمق پی‌کنی و یا تغییر ابعاد آن با توجه به نقشه اجرایی و جنس وزن، مهندس ناظر می‌تواند دستور کار لازم را تهیه و توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ نماید.

هیچ دستور کاری بدون وجود صورت مجلس آن، اعتباری جهت پرداخت در صورت وضعیت کارکرد پیمانکار ندارد.

صورت مجلس

صورت‌ مجلس عبارت است از مقدار و حجم عملیات کارهایی که انجام‌شده و رؤیت می‌شود یا نمی‌شود که نیاز به امضای طرفین دارد. به معنای دیگر صورت‌مجلس، عملیات اجرایی انجام‌شده را گزارش می‌دهد. مطابق بند (19-4) فهرست‌بهای ابنیه، هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام‌شده قبل از تنظیم و ابلاغ صورت‌ مجلس مجاز نمی‌باشد.

صورت جلسه : نوشته ای است که در ان رویدادهای جلسه ثبت شده و به امضای تک تک اعضا رسیده باشد.

گاهی در حین اجرا، تغییراتی در مصالح و یا نقشه‌های اجرایی توسط کارفرما داده شده و یا قسمت‌هایی از کار پس از اجرا روی آن پوشیده شده و کنترل در صورت‌ وضعیت قطعی امکان ندارد. لذا برای آنکه در تهیه و تنظیم رسیدگی به‌ صورت وضعیت‌ها مشکلی پیش نیاید باید دستور کار و صورت‌ جلسه (صورت‌ مجلس) تهیه شود. پیمانکار برای انجام قسمت‌های مختلف نیاز به مجوز شروع (Permit) یا دستور کار از طرف کارفرما یا ناظر پروژه دارد.