نحوه تنظیم صورتجلسه کارگاهی و عملیات اجرایی

در ادامه نکاتی پیرامون نحوه تنظیم صورت‌جلسه کارگاهی و عملیات اجرایی اورده شده است. دستور کار عبارت است از ترتیب انجام کار با توجه به ترتیب و توالی، که به‌صورت مکتوب تدوین و بر اساس موازین خاصی برای اجرا به‌وسیله مقامات صالحه و در حدود وظایف، مسئولیت‌ها و مأموریت‌ها به متصدیان ذی‌ربط ابلاغ گردد. درواقع دستور کار خواسته کارفرما یا نماینده وی در مورداجرای پیمان است که به پیمانکار اعلام می‌شود.

از اینجا می توانید فرم های خام صورتجلسات و دستور کار را دانلود کنید.

دانلود

دستورکار:

دستور کار به‌عبارت‌دیگر یکی از اوراق اجرایی است که در حین انجام کار بین کارفرما و پیمانکار مبادله می‌شود و دربرگیرنده کلیه تغییرات و مواردی که در نقشه و مشخصات فنی پیش‌بینی نگردیده است، مثلاً در مورد عمق پی‌کنی و یا تغییر ابعاد آن با توجه به نقشه اجرایی و جنس وزن، مهندس ناظر می‌تواند دستور کار لازم را تهیه و توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ نماید.

 

هیچ دستور کاری بدون وجود صورت مجلس ان، اعتباری جهت پرداخت در صورت وضعیت کارکرد پیمانکار ندارد.

صورت مجلس:

صورت‌مجلس عبارت است از مقدار و حجم عملیات انجام‌شده کارهایی که انجام‌شده و رؤیت می‌شود یا نمی‌شود که نیاز به امضای طرفین قرار دارد. به معنای دیگر صورت‌مجلس، عملیات اجرایی انجام‌شده را گزارش می‌دهد.

مطابق بند (19-4) فهرست‌بهای ابنیه: هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام‌شده قبل از تنظیم و ابلاغ صورت‌مجلس مجاز نمی‌باشد.

صورت جلسه : نوشته ای است که در ان رویدادهای جلسه ثبت شده و به امضای تک تک اعضا رسیده باشد.

 

 

گاهی پیش می اید که در حین اجرای تغییراتی در مصالح و یا نقشه‌های اجرایی توسط کارفرما داده می‌شود و یا قسمت‌هایی از کار پس از اجرا روی ان پوشیده شده و کنترل در صورت‌وضعیت قطعی امکان ندارد لذا برای آنکه در تهیه و تنظیم رسیدگی به‌صورت وضعیت‌ها مشکلی پیش نیاید باید دستور کار و صورت‌جلسه (صورت‌مجلس) تهیه شود. پیمانکار برای انجام قسمت‌های مختلف نیاز به مجوز شروع یا دستور کار از طرف کارفرما یا ناظر پروژه دارد.

 


نرم افزار متره براورد تحت اکسل

 

  • نظیم و ارائه انواع صورت وضعیت در نرم افزار متره براورد تحت اکسل
  • ارایه براورد مالی با تفکیک فصول
  • امکان محاسبه حمل و انالیز مصالح
  • تعریف انواع محاسبه تجهیز کارگاه و …. بسیاری امکانات دیگر …. کاتالوگ را مطالعه کنید

pdf1


  • نحوه تنظیم صورتجلسه کارگاهی و عملیات اجرایی
  • نحوه تنظیم صورتجلسه کارگاهی و عملیات اجرایی