کارنامه و رتبه های قبولی ارشد عمران 94

کنکور ارشد ۹۴ هم تمام شد و بسیاری از دانشجویان فارغ التحصیل و تعدادی از بازماندگان کنکور امسال خود را برای کنکور ۹۵ آماده می‌کنند. یکی از مواردی که داوطلبین در همان ابتدای کار به دنبال آن هستند کارنامه و رتبه های قبولی ارشد عمران ۹۴ و قبل‌تر برای سرمایه گذاری مطالعه دروس مختلف و شانس آن‌ها برای قبولی در دانشگاه های مورد نظرشان است. از طرف دیگر خود سازمان سنجش هیچگاه اطلاعات کارنامه داوطلبین را نشر نداده و بعد از مدتی اطلاعات به صورت پراکنده توسط موسسات مختلف نشر پیدا کرده است.

جدولی که در ادامه برای شما قرار داده شده نتایج پرسش نامه از کاربران سایت ارشد عمران بوده که شامل کارنامه و رتبه های قبولی ارشد عمران ۹۴ است.

کارنامه و رتبه های قبولی 94

رتبه دانشگاه دوره کارشناسی زبان ریاضی جامدات خاک و پی سیالات و هیدرولیک طراحی میانگین معدل موثر توضیحات
1 شهید بهشتی 45.56 15.56 70 70 57.89 31.11 48.35 17.35
23 خلیج فارس بوشهر 56.67 24.44 53.33 40 66.67 11.11 42 15.69 معدل ثبت نامی: 15/05
34 صنعتی امیرکبیر 44.44 31.11 40 53.33 56.67 25.56 41.8 14.32
39 ازاد مشهد 60 13.33 25 38.33 71.93 28.89 39.58 16.73
47 صنعتی امیرکبیر 61.11 15.56 55 30 64.91 5.56 17.04
68 فردوسی مشهد 20 31.11 45 56.67 52.63 18.89 37.38 15.45 معدل ثبت نامی: 14/68
82 آزاد 64.44 13.33 40 28.33 50.88 23.33 36.7 15.16
106 علم و صنعت 65.56 20 28.33 28.33 36.84 31.11 35 15.71 معدل ثبت نامی : 14/60
141 خوارزمی 41.11 6.67 23.33 55 43.86 28.89 33.15 16.77 معدل ثبت نامی : 15/86
147 ازاد رباط کریم 45.56 سفید 36.67 48.33 45.61 16.67 32 18.07
157 یاسوج 41.11 4.44 55 38.33 54.39 3.33 32.76 16.49 معدل ثبت نامی : 16/18
166 صنعتی امیرکبیر 47.78 60 15 25 43.86 سفید 17.31
177 62.22 0 20 20 57.89 28.89 31.5 17.46 معدل ثبت نامی : 17/11
188 ملایر 14.44 2.22 46.67 46.67 64.91 15.56 31.7 16.63 معدل ثبت نامی : 16/35
190 سمنان 32.22 4.44 65 31.67 42.11 14.44 حدود 32 16.75
196 باهنر کرمان 48 2.22 23.3 33.2 57 26 16.5
214 47.78 4.44 25 55 29.82 23.33 31 16.15 معدل ثبت نامی : 15/38
235 گیلان 56.67 11.11 23.33 28.33 40.35 24.44 30.78 15.59 معدل ثبت نامی : 15/03
275 ازاد 56.67 44.44 26.67 18.33 33.33 17.78 32.8 10.13 البته معدل ایشان 18 است اما موقع ثبت نام اشتباه زده!!!!!!
297 حکیم سبزواری 48.89 13.33 36.67 21.67 49.12 سفید 28.28 16.85
325 ازاد رباط کریم 45.66 40 سفید 23 61 سفید 28 16.08
336 ارومیه 16.67 سفید 38.33 41.67 56.14 18.89 28.6 15.14 معدل ثبت نامی :14/72
374 مشهد 50 13.33 28 28 27 13.33 26.5 17
386 حکیم سبزواری 33.33 71.11 15 16.67 11.67 15.55 27.22 16.52
580 تربیت دبیر شهید رجایی 24.44 33.33 20:6.67 36.67 47.37 00:07 14.76 درصد جامدات و طراحی توسط کاربر اشتباه تایپ شده است.
598 فناوري هاي نوين -قوچان 51.11 سفید 13.33 33.33 40.35 15.56 25.61 12.98 معدل ثبت نامی : 12/68
490 فردوسی مشهد 50 26.5 15 13 43 11 26.5 معدل ثبت نامی : حدود 13
620 شهرکرد 26.67 6.67 15 40 43.86 15.85 24.6 14.23 معدل ثبت نامی: 13/97
641 46.67 6.67 سفید 31.67 19.3 35.56 23.31 15.82
653 یزد 26.67 26.67 26.67 26.67 36.84 6.67 ــ 12.8
675 تبریز 26.7 سفید سفید 35 44 31.1 حدود23 16.18 معدل ثبت نامی: 15/75
781 غیر انتفاعی دیلمان لاهیجان 41.11 6.67 31.67 -3.32 29.82 15.56 20.25 18.63
1128 صنعتی بابل 57.78 سفید 3.33 15 24.56 23.33 20.66 13.11 معدل ثبت نامی: 12/63
1283 ازاد 14.44 6.67 26.67 15 17.54 18.89 18.22
1331 قم 21.11 13.33 10 31.67 19.5 12.22 18 15.83
1421 ازاد شوشتر 18.89 13.33 23.33 18.33 24.56 سفید 16.93
1373 26.67 6.67 30 11.67 21.05 15.56 18.6 13.76
1556 23.33 سفید 41.67 15 14.04 8.89 17.15 14.6
1563 71.11 سفید 11.67 -3.32 5.26 12.22 16.15 15.89
1594 ازاد اهواز 40 0 6.67 11.67 42 5.5 13.12
1683 55 4.44 13.33 16.66 -8.33 13.33 15.64 15.68
1721 ازاد تهران مرکز 17.78 6.67 26.67 16.67 24.56 5.56
1775 ارومیه 24.44 4.44 10 15 40.35 سفید 15.71 14.68
1874 دولتی 56.67 سفید 15 -3.33 15.79 6.67 15.13 15.02 معدل ثبت نامی: 15.57 البته فکر کنم کاربر محترم معدل ثبت نامی و موثر رو جابجا گفته
1961 ازاد قزوین 48.89 0 3.33 6.67 21.05 11.11 15.17 معدل ثبت نامی: 14/40
2063 ازاد تهران جنوب 16.67 6.67 1.67 25 26.32 13.33 14.94 14.44
2066 ازاد مراغه 34.44 سفید 20 23.33 سفید سفید 14 17.29
2216 ازاد یزد 18.89 0 11.67 10 29.82 5.56 16.85
2385 سیستان و بلوچستان 23.33 0 15 18.33 3.51 24.44 14.1 13.32
2420 لاهیجان 12 0 15 23.33 19.3 10 14.4 معدل ثبت نامی:14/66
2532 آزاد تبریز 44.44 سفید 6.67 13.33 سفید 12.22
2729 ازاد 29 0 0 6 26 6.66 16.99
2749 ازاد مهاباد 35.55 14.44 -1.66 -1.66 0 20 16.78
2859 ازاد گرگان 52.22 سفید سفید 0 1.75 6.67 17.26
2859 آزاد سنندج 26.57 0 6.67 28.33 -3.5 6.67 10.79 16.1
3242 ازاد 30 سفید 13.3 1.67 12.28 8.89 ــ 14
3456 شمال – امل 27.78 2.22 -3.32 8.33 سفید 25.56 10.093 14.91
3542 ازاد 47 -7 -20 0 27 12 15.38 دانشجوی سال سوم کارشناسی بوده و به طور ازمایشی شرکت کرده.
4050 بوشهر 22.22 سفید 21.67 18.33 سفید -2.21
4394 صنعتی شریف 11.11 سفید سفید 20 8.77 -2.21 18.35
6454 غیرانتفاعی علم وفن ارومیه 22.22 سفید -1.66 0 3.51 12.22 6 14.87
7209 0 0 0 5 14.04 13.33 15.17