گذاشتن متغیر و فرمول در میان جملات

در بسیاری از مواقع پیش می اید که تیجه عملیاتی را درون جمله ای ثابت با مفهوم مشخصی بگذارید این جمله ثابت است اما متغیرهایی که در میان جمله است با هر بار عملیات تغییر میکند.

برای مثال فرض کنید جمله ای دارید با این مضمون “جمع دریافتی شما تا تاریخ 1392/11/25 مبلغ 250000 ریال می باشد” شما با دو متغیر در این جمله رو به رو هستید تاریخ و جمع مبلغ. این دو متغیر هر بار در محاسبات شما تغییر میکند اما کلیت جمله ثابت است و تغییر ندارد. برای این کار از دستوری به نام & در میان کلماتمان در فرمول میتوسیم. دقت کنید هر کلمه ای که شما مینویسید باید بین دو کاراکتر ( ” کلمه مور نظر ” ) نوشته شود.

نکته دیگر ان است که جملات باید به صورت فرمول نوشته شود یعنی ابتدای جملات باید ( = ) شروع شود.

این تکنیک بسیار کاربردی است و بارها و بارها در برنامه هایی که با اکسل نوشته می شود به کار میرود نمونه اش در ته رسیدها یا نتیجه گیری هایی که برای هر برنامه محاسباتی مینویسیم از این تکنیک استفاده میشود. به زودی  نوشتن برنامه هایی را به شما اموزش خواهیم داد که از این تکنیک در ان استفاده کرده ایم. در ادامه برای فهم بیشتر گذاشتن متغیر و فرمول در میان جملات به عکس زیر دقت کنید و سعی کنید برانامه ای طبق دستور العمل زیر برای خودتان بنویسید.

گذاشتن متغیر و فرمول در میان جملات