فیلم آزمايش برينل

دكتر اي-جي-برينل آزمايش برينل را در سال ۱۹۰۰ در سوئد ابداع كرد.قديمي ترين روشي كه امروزه نيز براي تعيين سختي استفاده مي شود آزمايش برينل است.اين آزمايش بارها با نيروها و ساچمه هاي با قطرهاي مختلف انجام شده است و مي تواند براي تمام فلزات بكار رود.
در ايالات متحده آزمايش برينل نوعاً بر روي آهن و فولاد، با استفاده از نيروي ۳۰۰۰ كيلوگرمي و ساچمه اي به قطر ۱۰ ميليمتر انجام مي شود.براي آزمايش بر روي آلومينيوم و ديگر آلياژهاي نرم از نيروي ۵۰۰ كيلويي و ساچمه با قطر ۱۰-۵ ميليمتر استفاده مي شود.بنابراين محدوده تغييرات نيرويي آزمايش در آمريكا ۳۰۰۰-۵۰۰ كيلوگرم و قطر ساچمه ها بين ۱۰-۵ ميليمتر است.در اروپا محدوده تغييرات نيرويي و قطر ساچمه ها وسيعتر است.در اروپا معمولاً آرمايش برينل بر روي قطعات كوچك و با استفاده از نيروي ۱ كيلوگرمي و ساچمه ۱ ميليمتري انجام مي شود.اين آزمايش به آزمايش برينل كمكي معروف است(Baby Brinell Test).
روشهاي انجام آزمايش برينل در استانداردهاي زير تعريف شده است:
ASTM E10-ISO 6506

وسايل آزمايش
۱-دستگاه آزمايش سختي برينل
۲-ميكروسكوپ

روش انجام آزمايش برینل

در تمام آزمايشات برينل از يك اهرم استفاده مي شود.روش آنجام آزمايش به شرح زير است:
۱-اهرم اعمال بار با يك نيروي كنترل شده دقيق بر روي نمونه فشار مي آورد.
۲- اعمال نيرو در يك زمان مشخص-۱۵-۱۰ ثانيه-ادامه پيدا مي كند.
۳-پس از طي اين زمان مشخص و ثابت اهرم برداشته مي شود.
۴-قطر فرورفتگي(عرقچين) بوسيله چشم مسلح و به كمك ميكروسكوپ با قرائت دوعدد ابتدا و انتهاي فرورفتگي تعيين مي شود.
۵-سختي برينل تابعي از نيروي آزمايش است كه بر سطح عرقچين تقسيم مي شود.سختي برينل براي فلزات بين ۷۵۰-۵۰ است.

HB = 2f /ΠD  (D – √D² – d²)۱

۴٫شرايط آزمايش
۱-

۲-ضخامت نمونه مورد آزمايش حداقل ده برابر (عمق نفوذ) باشد.
۳-محل اثر ساچمه حداقل از لبه مقطع دور باشد.
۴-قطر گلوله با ضخامت نمونه مورد آزمايش تناسب داشته باشد.

 

  • ۱۰
    ۵ و ۵/۲
    ۲۵/۱ و ۶۲۵/۰
  • ۶
    ۶……..۳
    ۳

 

فیلم ازمایش برینل